Digitale kompetencer - et overblik

Onsdag, 15. marts 2017

I Danmark har den digitale teknologi og dens hastige udvikling indflydelse på vores liv, fra vi står op om morgenen og til vi går i seng om aftenen. Vi kommer hele tiden i berøring med ny teknologi, og den kan ikke fravælges.

Kommunikation med venner og familie foregår i vid udstrækning på sociale medier. Og når vi søger viden, er 12 binds leksikonet lagt i graven og erstattet af google-søgninger og Wikipedia-opslag.

Evnen til at forstå og forholde os både  kritisk og konstruktivt til de digitale teknologier og medier er hermed blevet centralt i vores liv.

Hvis du i dag ikke behersker den digitale teknologi, er du stillet stort set som dem, der for 60 år siden var analfabeter. Du har et umådeligt handikap både i relation til at fungere i et arbejdsliv og i et hverdagsliv. Omvendt, hvis du mestrer teknologien, har du ubegrænsede muligheder.

Dansk IT's udvalg for Digitale Kompetencer

Dansk IT's udvalg for Digitale Kompetencer, hvor jeg er medlem, beskæftiger sig med de kompetencer, der gør os alle i stand til at deltage i det digitale samfund og udnytte de muligheder, det giver.

Som en væsentlig del af dette arbejde har vi udarbejdet nogle anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer. Det er essensen af disse anbefalinger, jeg gerne vil dele i denne artikel. Nederst i artiklen finder du et link til den fulde kompetencebeskrivelse.

Brugerkompetencer

Brugerkompetencerne har fokus på anvendelse af den digitale teknologi. Det at kende og forstå digitale værktøjer. Her er tale om alt fra pc'er til internet adgang og mobil telefonen. Hvordan downloader du en App? Har du styr på sikkerhed omkring de digitale værktøjer du anvender?

Når du leder efter information på nettet, hvordan finder du de relevante oplysninger og bedømmer deres kvalitet? Se blot på diskussionen omkring "fake news" - falske nyheder på Facebook.

Det handler også om, hvordan du sikrer, at den information, du ønsker at gemme, rent faktisk er til at finde igen og ikke forsvinder.

Det er tale om en løbende uddannelse. Det digitale område ændrer sig med lynets hast, og hvis du vil have glæde af det, er det en god ide at vedligeholde sine brugerkompetencer – og have en realistisk bedømmelse af dem.

Skaberkompetencer

Skaberkompetencer har du allerede, hvis du poster på for eksempel Facebook eller Instagram. De handler om både at kunne bruge det digitale materiale, der allerede eksisterer, og at lave noget nyt, f.eks. selv at tage en video og uploade til Youtube.

Til skaberkompetencerne hører det at være aktiv og medskabende i forhold ”Internet of things”, hvor de ting, vi omgiver os med, er koblet op til internettet. Det være sig lige fra tøj, der fx måler på vores helbred til intelligente biler, der giver positionsdata til byens trafiklys, så trafikken kan afvikles bedst muligt.

Endelig er kompetencerne til at kunne programmere og designe digitale løsninger relevante. Alle skal ikke nødvendigvis kunne programmere en algoritme; men det vil er godt at forstå, hvordan algoritmer fungerer, da de ligger bag ved meget på internettet. De styrer, hvad vi kan finde, hvad enten vi bruger mobiltelefonen, ipad eller pc..

Så besiddelse af gode skaberkompetencer gør, at du bedre kan udnytte de digitale muligheder.

Refleksive kompetencer

Refleksive kompetencer har fokus på, hvordan du forholder dig til de muligheder og risici, det digitale liv rummer. Det kan være at forholde dig til, hvordan etiske og juridiske forhold påvirker dit digitale liv.

Det handler både om fakta i lovgivning og om værdier og holdninger. Hvad er det rigtige at gøre i en given situation?

Alt dette betyder noget for, hvordan du fremstår på nettet, dvs. hvordan din digitale identitet bliver oplevet. Overvejelser som: "Ønsker jeg at svare på et blog-indlæg, når svaret kan forbinde mig med en bestemt politisk organisation?"er væsentlige at gøre sig, før man skriver.

En væsentlig del af disse kompetencer muliggør, at du kan udfolde dig og deltage i alle samfundsmæssige forhold ikke mindst i demokratiet. Det kaldes Digital Dannelse, og adskiller sig kun fra den almene dannelse ved at være digital i sit udtryk

Vil du vide mere

Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere kan du finde den fulde beskrivelse ved at trykke her

Dansk IT's anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer

Høring om Digital Dannelse

Hvis du har tid og lyst, er der en høring omkring Digital Dannelse på Christiansborg den 22. februar 2017, læs mere og tilmeld dig på nedenstående link:

Høring om Digital Dannelse

Hvis du læser denne artikel efter at høringen har fundet sted, kan du finde yderligere informationer om høringen og udvalgets arbejde på www.dit.dk.

Denne artikel er skrevet af Susanne Kandrup The Lime Guild og udtrykker min personlige opfattelse. Artiklen tager udgangspunkt mit arbejde i Dansk IT's udvalg for Digitale kompetencer.