Identitet - lev det liv du ønsker

Tirsdag, 28. marts 2017

Du hører sikkert tit nogen sige at han eller hun er sit arbejde eller lever for sit arbejde. Når vi går på pension, eller bliver arbejdsfri, så mister vi vores en væsentlig del af vores identitet, vores arbejdsidentitet.

Det kan være en meget ubehagelig oplevelse. Men tit tænker vi ikke over vores identitet før der sker noget, vi ikke har kontrol over. Det kan være at miste jobbet eller det kan være at blive skilt fra en partner.

At etablere sin egen identitet

Din identitet starter du på at bygge i teenageårene, hvor du skal finde dig selv som en selvstændig enhed uafhængig af dine forældre/familie. Her taler psykologen Erik Erikson om en identitetskrise, der finder sted, når du løsriver dig fra din familie.

Det handler om at finde nye rollemodeller. Venner bliver vigtige for alt, hvad du går op i, lige fra fritidsinteresser til påklædning. I denne periode tager de fleste de første beslutninger i forhold til et kommende arbejdsliv.

Væsentlige overgange i livet

Erikson taler om flere overgange i livet. Den mest kendte udover overgangen fra barn til ung voksen er den, der kommer midt i livet. Midlife transition or crisis. Er vi der hvor vi gerne vil være og hvor meget tid har vi tilbage hvor vi kan ændre kurs, hvis det er det vi ønsker?

Den sidste overgang i livet, på vej mod alderdommen og døden, hvor vi må se på det liv, vi har levet og komme overens med det på den måde det nu har udfoldet sig.

Ovenstående overgange og for nogle kriser hører med til tidens gang. Vi bliver alle født og vi skal alle dø, så tiden sørger for at vi kommer til dem og afhængig af os selv kommer vi igennem dem.

Men selvom tiden går kan du selv arbejde med din identitet og behøver ikke passivt at se til.

Hvordan kan du arbejde bevidst din identitet?

Som start kan du stille dig spørgsmålet - hvem er jeg?

Er jeg først og fremmest leder eller er jeg først og fremmest far/mor eller er jeg først og fremmest marathonløber eller mand/kone.

Ved at gennemføre nedenstående øvelse kan du begynde at forholde dig aktivt til de måder du vil møde livet på.

Øg bevidstheden om din identitet - en øvelse

Denne øvelse giver dig mulighed for at tænke og reflektere over hvilke begrænsninger netop din identitet har.

Du kan prøve at liste 6 forskellige identiteter, kendetegn eller talenter som du mener du har. For eksempel din faglige, din arbejdsmæssige, den der afspejler dine interesser, din familiemæssige relation.

Så kan du prøve at gå dem igennem en for en og forestille dig hvordan dit liv ville være uden netop det kendetegn. Når du er færdig kan du se på hvad er der tilbage. Hvilke dele af dig er der, når identiteterne er fjernet?

Det kan være svært og der er ikke noget endegyldige svar. Men det giver dig mulighed for at tænke over, om du trives med de identiteter du selv mener at have, eller om du hellere vil en anden vej.

At have en helstøbt identitet betyder, at du kan føle dig mere "hjemme" i dig selv. Det bliver resultatet af de muligheder og valg, som du gradvis har sat sammen til et dækkende billede af dig selv.

Hvad øvelsen kan give dig

Du får mulighed for at ændre dit syn på dig selv. Du får mulighed for på sigt at ændre andres syn på dig og du får mere kontrol. Kontrol er vigtig for dig som menneske, det betyder at du får en følelse af at kunne styre dit eget liv, og ikke kun drive med strømmen.

Verden af i dag er usikker, og vi driver alle på en eller anden måde med strømmen i livets flod; men du har mulighed for at beslutte, om du vil svømme i midten eller inde ved bredden og om du vil svømme med eller imod strømmen. Du bliver en mere bevidst skaber af dit eget liv.

Med T.S. Eliot's, den amerikanske digters ord:

Time for you and time for me,
And time yet for a hundred indecisions,
And for a hundred visions and revisions
Before the taking of a toast and tea
 

Denne artikel er inspireret af Emmy van Deursen og Martin Adams Eksistentiel Terapi - en introduktion og All Things Shining af Hubert Dreyfus and Sean Dorrance Kelly.

Denne artikel er skrevet af Susanne Kandrup fra The Lime Guild