Intelligente barrierer - vejen til at udfordre og motivere dig selv

Tirsdag, 19. april 2016

Du kender det sikkert. Du har sat dig et mål; men du får ikke foretaget dig det, der skal til for at opnå dit mål. Du burde gøre dette eller hint for at opnå de mål og skabe de resultater du har besluttet dig for; men i stedet går tiden med noget helt andet. Der er nogle barrierer, der gør at du ikke får gjort det, du havde planlagt.

Denne post handler om, hvordan du kan du kan gøre dine indre barrierer mere intelligente og dermed øge din handlekompetence, d.v.s hvordan du bliver bedre til at nå de mål, du har sat dig.

Intelligente barrierer - hvad er det

En intelligent barriere er en "barriere, der leder dig frem til den mest hensigtsmæssige adfærd på baggrund af dine valg eller beslutninger".

En anden måde at beskrive intelligente barrierer på er ved at beskrive det modsatte af en intelligent barriere. Hvis en barriere er for stærk, så kan den lede til overspringshandlinger, som afholder os fra at nå de mål vi har sat os. Er en barriere for svag, kan den gøre at vi handler for spontant og kommer til at gøre ting, der ikke bringer os i den retning, vi gerne vil. 

Hvordan gør du dine barrierer mere intelligente

Der er rigtig mange måder, du kan gøre dine barrierer intelligente på. Her har jeg valgt de tre, som jeg anvender mest som coach enten i forbindelse med leder- og kompetenceudvikling eller karriere coaching.

Perspektiv skifte

Hvis du er i tvivl om, hvordan eller hvad du skal gøre for at komme videre i en given situation, så se på hvilke andre personer eller organisationer, der er involveret i situationen. Prøv at se på verden fra deres perspektiv. Hvad tror du at de mener? Hvad ville de sige om den givne situation, og hvad tror du de ønsker at du gjorde? Denne øvelse øger dine muligheder for handling, og gør din indre barriere mere intelligent.

Analyse af indflydelse

En indre barrierer kan opstå, fordi du oplever at være magtesløs og at du ingen indflydelse har på den situation, du er havnet i. Følgende øvelse kan bidrage til gøre situationen mere overskuelig og øge sandsynligheden for, at du kan handle fornuftigt og dermed komme af med følelsen af magtesløshed.

Forestil dig et billede af et spejlæg. Hviden rundt om spejlægget består af de vilkår, du ikke har umiddelbar mulighed for at påvirke. Enten fordi du ikke har beslutningskompetence til det eller det er grundlæggende sammenhænge, som du ikke kan påvirke. Se derefter på blommen i ægget. I den finder du det, du selv har mulighed for at påvirke. Koncentrer dig så om blommen, dvs. tænk over det, som du på én eller anden måde kan påvirke. Du kan f.eks. gå til din leder og vende dit syn på en given situation og på den måde få udvidet dit eget handlerum.

Det betyder at, du selv tager din handlekompetence tilbage, og dermed gør din barriere mere intelligent.

Gå efter energien

Tit kan det være svært at identificere en barriere; men hvis du lytter til din krop, kan du ofte fornemme, hvor meget energi du har i forhold en given aktivitet.

Der er det en god ide at lytte til din kropsfornemmelse. Her kan du overveje, om du kan omdefinerer den aktivitet, du eller andre mener er nødvendig. Er der en relevant anden handling, du kan foretage som vil lede dig mod samme mål? Så start der. Det kan også være, at du kan øge dine ressourcer gennem at inddrage andre i aktiviteten. Det er ikke alt, man behøver at gøre selv.

Du øger din egen handlekompetence ved at arbejde bevidst med at gøre dine indre barrierer mere intelligente. Ovenstående er tre forslag til måder du kan arbejde med dine barrierer på. Hvis du er interesseret i at vide mere om intelligente barrierer så kan du læse mere i bogen Intelligente barrierer af Lene Thomsen HR7 og Peter Horn Peter Horn & Co.

Denne post er skrevet af Susanne Kandrup fra LimeGuild