Interview med Morten Thanning Vendelø: Organisatorisk modtagelighed overfor innovative idéer

Onsdag, 5. september 2012