Ledelse og Døgnfluernes Dans

Tirsdag, 24. november 2015

Irving Yalom er en af den eksistentielle psykoterapi's store udøvere. Yalom har igennem hele sin karriere arbejdet med, hvordan man lever et meningsfuldt liv, og hvordan man tager højde for dets uundgåelige afslutning. Han har skrevet klassikeren Eksistentiel Psykoterapi. Derudover skriver han psykoterapeutiske fortællinger, som er en blanding mellem skønlitteratur og essay. Fra hans nyeste bog af denne type Døgnfluernes Dans har jeg i denne post valgt at trække pointer ud, der kan bidrage i forhold til ledelsesmæssige problemstillinger.

Marcus Aurelius - og hvordan man håndterer "vanskelige" personer

Yalom er fan af Marcus Aurelius og hans bog Meditationer (den er nu på min bog liste). Marcus Aurelius skriver: kast dine domme bort, og du er frelst. Hvem kan forhindre dig i at gøre det. Alt er hvad tankerne gør det til - og du har kontrol over dine tanker. Oversat til daglig ledelse kan man sætte sine domme på stand by og man kan i stedet arbejde med at være nysgerrig.

Hvad er det, der får en person til at handle og sige, som vedkommende gør. Som leder kan man undersøge det, både gennem at lytte mere åbent når vedkommende taler, eller høre andre, der har relationer til vedkommende, om deres forståelse. Endelig kan man spørge vedkommende selv, hvad der fik dem til at handle og tale, som de gjorde? Hos ledere, jeg har haft i coaching, har jeg ofte oplevet, at dette har givet mulighed for at få øje på nye tilgange til at håndtere en "vanskelig" person. Det kan der komme nye forståelser ud af for de involverede.

At udforske relationen - når en proces går i hårdknude.

Som leder befinder sig indimellem i en situation, hvor tingene er tilspidsede, måske med en dårlig stemning, og man ikke rigtig ved hvad man kan/skal gøre. Én mulighed er at stoppe op og være helt autentisk. Sige højt, at nu er man i tvivl, efterfulgt af en udforskning af hvad der sker i relationen til den person/medarbejder man er sammen med. Man kan stoppe op og spørge ind til hvordan medarbejderen oplever, hvad der foregår lige her og nu. "Hvordan har du det med det der er skete lige nu?" Måske ser vedkommende det fra en helt anden vinkel, end man selv gør. Det kan give anledning til at finde et nyt og anderledes næste skridt.

At løbe en risiko som leder

Irving Yalom taler om at det er vigtigt at hans klienter løber en risiko i hver eneste session. En ledelsesmæssig parallel er for eksempel som leder at tænke over, hvornår man sidst løb en risiko i sin daglige ledelse. Holder man sig hele tiden indenfor det kendte? Hvor oplever man, at energien er? Medarbejderne kan mærke, hvis der ikke sker så meget. Man kan sagtens være en god leder, der opererer i det kendte, og også være det i mange år ud i fremtiden. Men hvis der skal være energi, så bør man løbe, hvad man selv oplever som en risiko. Det behøver ikke at være noget stort, og det kan også godt være, at det kun er en selv, der oplever det som en risiko. Men det betyder, at man tænker over sin praksis og arbejder med den løbende og sætter den i spil.

Dette er tre nedslag  fra Irving Yaloms bog Døgnfluernes Dans fortolket over i ledelsesproblemstillinger. Jeg håber, at det kan inspirere til nye vinkler at se ledelse fra.