Når design inspirerer ledelse

Mandag, 11. september 2017

For nogle dage siden så jeg en artikel her på Linkedin "Airbnb didn't create a brand new concept. So, what made it different?". Den handler om hvad, der gjorde Airbnb anderledes. Selve det at leje ejendom ud til andre er ikke nyt, og de har mange konkurrenter.

Det første artiklen nævnte var, at AirBnB var designet på en anden måde. Stifterne Brian Chesky og Joe Gebbia var begge kandidater fra Rhode Island School of Design, og det, siger artiklen, gjorde forskellen for Airbnb's brugeroplevelse (userexperience).

Det fik mig til at lede efter design tænkning, der kan inspirere ledelsesprocesser.

Design af produktudvikling som en sam-skabende proces.

Den amerikanske arkitekt Frank Gehry sørger for at hans kunde er involveret i hele hans forretningsproces. Det gælder selv om der kan være tale om en gruppe på mange hundrede mennesker. Han beskriver et eksempel fra det byggeri han skabte for Massachusets Institute of Technology (MIT).

I dette projekt bestod hans kunde af 700 mennesker. Universitets rektor og rektorat, 200 ansatte forskere og 400 studenter. De havde, som Gehry siger, en naturlig modstand mod arkitekter, som de mente brugte mange penge på deres eget ego-trip og ikke lyttede til dem.

Han løste udfordringen ved at etablere et stort web site, hvor han helt fra den første dag lagde alt sit arbejde åbent ud hver uge. Alle hos kunden kunne gå ind og kommentere. "Kunden" så Gehry's interne arbejdsmodeller og processer uden "oversættelse" og måtte spørge, hvis der var noget, de ikke forstod.

Som leder kan du arbejde med din egen kunde og med hvordan, hvor meget og hvornår du vil involvere din kunde i processen. Samtidig se på muligheder for hvordan du gør det, og hvad det betyder for hvordan du leder dine medarbejdere.

Design for kommunikation og samarbejde

Alle virksomheder eksisterer i et fysisk rum. Rummet bliver ofte overladt til HR eller den indretningsarkitekt facility management (afdelingen for vedligeholdelse af bygningerne) arbejder sammen med. Men hvordan kontorer og mødelokaler er designet er afgørende for at forbedre den tværgående kommunikation og samarbejdet i virksomheden.

Anne-Laure Fayard New York University og John Weeks fra IMD i Lausanne beskriver i deres artikel Who Moved My Cube? (HBR) hvordan det fysiske design skal balancere tre faktorer for at øge kommunikation og samarbejde:

Proximity (nærhed) - Privacy (privathed) - Permission (tilladelse)

Proximity (nærhed)

De steder i virksomheden som er åbne for alle skal placeres, så mennesker naturligt bliver "tvunget" til at passere dem og samtidig oplever en lyst til at blive der. Det kan være alt fra kaffemaskiner/køkkener, mødelokaler eller område med rekreative muligheder.

Privacy (privathed)

Som mennesker har vi brug for at kunne tale uden at blive forstyrret og være sikre på, at andre ikke kan høre, hvad vi taler om. Det skal være muligt for os at kunne være i de fælles lokaler og samtidig kunne trække os tilbage.

Permission (tilladelse)

Det må være tydeligt for medarbejderne, at det er både er tilladt og der endog opmuntres til, at der bliver talt uformelt sammen. Det er vigtigt at områderne signalerer, at både arbejdsmæssige og personlige samtaler kan finde sted samtidig.

Når alle tre faktorer bliver tænkt ind i måden, som arbejdsrum og områder bliver skabt, kan det bidrage til mere tværgående kommunikation og samarbejde.

Ovenstående er to eksempler på hvordan design kan inspirere ledelse. Når virksomheder skal tiltrække de bedste medarbejdere og sikre at de bidrager med værdi til virksomheden og virksomhedens kunder, så kan ledere med fordel blive inspireret af design - proces såvel som tænkning.

Denne artikel er skrevet af coach Susanne Kandrup fra The Lime Guild.

Følgende artikler er anvendt som inspiration:

Who Moved My Cube af Anne-Laure Fayard and John Weeks, Harvard Business Review July-August 2011 og Reflections on Designing and Architectural Practice af Frank O. Gehry fra Managing as Designing published by Stanford Business Books