Tag gode beslutninger - brug din mavefornemmelse

Torsdag, 27. april 2017

I arbejdslivet og privat skal vi tage mange beslutninger, både store og små. Hvad er det i virkeligheden, der styrer vores beslutninger?

Når selvhjælpsbøger siger, at vi skal mærke efter hele tiden, kan det blive for meget. Men i forhold til væsentlige beslutninger i livet er det vigtigt, for der er en sammenhæng mellem vores krop og vores hjerne.

Når vi tøver ved en beslutning er det fordi vores krops uevidste hukommelse prøver at komme til orde. Vores krop husker for os. Både når vi har det behageligt og ubehageligt, kan vi mærke det i hele kroppen.

Den rigtige beslutning

Hvad vil det sige at tage en rigtig beslutning? Økonomer vil sige, at du kan optimere din beslutning. Beregn alle muligheder og se hvilken mulighed, der giver mest værdi.

Her tænker økonomer ofte i Return on Investment - ROI. Når man investerer sine penge, hvilken investering giver så det bedste afkast. Alt kan gøres op i penge siger de ofte, og ved samtidig, at det kan det ikke.

Den rigtige beslutning for dig i en given situation vil afhænge af referencerammen (konteksten) og af dine mål. En given beslutning har personlige og sociale konsekvenser. Den betyder noget for hvordan du overlever, for din fysiske og psykiske sundhed for dine fremtidige jobmuligheder, og ikke mindst for din sociale anseelse.

De beslutninger, du tager, er vigtige på mange planer.

Mavefornemmelse som ledestjerne eller alarmklokke

Din mavefornemmelse er med til at sætte rammen for de beslutninger du tager i dagligdagen. Den giver en fornemmelse i kroppen enten af at være på rette vej, eller er en alarmklokke, der får dig til at stoppe op.

Mavefornemmelsen er med til at begrænse dine beslutningers udfaldsrum og holde dig på ret kurs. Du kan samtidig bruge dine faglige kompetencer til at analysere hvilken beslutning, der vil være mest gunstig.

På den måde øger du dine beslutningers nøjagtighed og effektivitet ved at lytte til din mavefornemmelse, og du kan drage fordel af den i beslutningsprocessen. Det kan du gøre, når din logiske hjerne har bearbejdet fakta og du mener at være nået frem til en optimal beslutning.

Alle sunde og raske mennesker har en god mave fornemmelse, som hjælper dem med at tage sunde beslutninger. Er der noget du kan gøre for at få en bedre mavefornemmelse?

Hvordan forbedrer du din mavefornemmelse

Vores mavefornemmelse udvikler vi fra helt små. Igennem vores opdragelse lærer vi sociale og etiske regler, som vi ubevidst bruger når vi navigerer.

Der bliver den grundlæggende mavefornemmelse lagt. Den gode nyhed er, at vores mavefornemmelse udvikler sig igennem hele livet.

Du kan udvikle dig selv og din mavefornemmelse ved at udsætte dig selv for nye kulturer og sociale sammenhænge. Det kan give dig mulighed for at tænke over dine egne reaktioner og følelser.

Derudover kan du arbejde med at blive mere bevidst om dine egne præferencer. For eksempel: hvad afgør, om du er villig til at udsætte dine egne behov for belønning ud i fremtiden? Eller blive klogere på, hvorfor visse reaktioner fra andre mennesker giver dig en ubehagelig oplevelse.

Vil du vide mere

Denne artikel bygger på Antonio r. Damasio's forskning i det han kalder somatiske markører. Han har skrevet en spændende bog "descartes fejltagelse - følelse, fornuft og den menneskelige hjerne". Bogen er udgivet på Hans Reitzels forlag. Derudover er hans forskning en stor del af det som bogen Blink af Malcolm Gladwell bygger på. Hvad der sker når vi tager en lynhurtig beslutning?