The role of ambiguity in innovation

Fredag, 29. april 2011

The role of ambiguity in innovation

An important trend in the present knowledge system is the merging of the research and innovation systems. Knowledge is clearly no longer just a question of truth but also one of value. Thus the old idea of Schumpeter on innovation as exactly the creation of value in a market becomes very central. At the same time the complexity of the knowledge sys-tem is growing and thus the whole issue of management comes more to the fore. Know-ledge creation has to be managed, and thus we need research-management and innova-tion-management. Things do not just happen – they need to be facilitated, helped, fur-thered, coached etc. etc. This raises the question of what sort of management we can use or develop and again this forces us to understand the relevant characteristics of the activi-ties we denote by "research" and "innovation".

The article is in English. 

Flertydelighedens rolle i innovation

En betydelig tendens i det nutidige videnssystem er sammensmeltningen af forsknings- og innovationssystemer. Viden er tydeligvis ikke længere blot et spørgsmål om sandhed, men også om værdi. Således bliver den gamle Schumpeter idé om innovation som værende det afgørende for værdiskabelse på markedet, meget central. På samme tid er kompleksiteten af videnssystemet voksende og derfor indtager hele spørgsmålet om ledelse en dominerende rolle. Det er nødvendigt at lede vidensskabelse, og således er der brug for forskningsledelse og innovationsledelse. Ting sker ikke af sig selv - de skal faciliteres, hjælpes, coaches osv. Det rejser spørgsmålet om hvilken type ledelse vi kan bruge eller udvikle, og dette tvinger os igen til at forstå de relevante karakteristika for de aktiviteter vi betegner som 'forskning' og 'innovation'.    

Artiklen er på engelsk.