Coaching og Research Mentoring

I Lime Guild har vi udviklet en række coaching og mentoring forløb der er målrettet mod forskellige behov for den enkelte eller gruppen

Talent coaching

Leder coaching

Karriere coaching

Funktions coaching

Research Mentoring

Er du leder, projektleder eller specialist, forsker eller administrativ koordinator kan du finde et relevant forløb for dig. Forløbene aftales individuelt og med udgangspunkt i de ønsker den enkelte har om at udvikle sig. Forløbene kan bestå af 3 - 8 af sessioner af 1,5 times varighed. Antallet af sessioner er afhængig af typen af forløb. Det aftales individuelt for hvert forløb. Sessionerne forgår i Lime Guilds lokaler enten i København eller på Frederiksberg. Mentoring kan foregå på Universitetet eller uddannelsesinsitutionen. Endelig kan forløbet også foregå via Skype. Vi arbejder på dansk og engelsk samt tysk (kun mentoring). Du kan læse mere om de enkelte forløb ved at klikke på dem. Ved det første møde aftaler vi forløbet endeligt med udgangspunkt i dine forventninger og behov.

Mentor Hans Siggaard Jensen og Coach Susanne Kandrup

Se mere om Professor Hans Siggaard Jensen og coach Susanne Kandrup ved at klikke på navnene.

Book coaching eller mentoring forløb her