Digital Dannelse i praksis (24. oktober 2013)

Torsdag, 24. oktober 2013 -
9:30 til 16:30

Sociale medier er kommet for at blive! Langt de fleste danskere bruger aktivt sociale medier som Facebook og Twitter i deres hverdag. Den virtuelle profil bruges i stigende grad som en kanal, hvorigennem vi profilerer os selv. Digital dannelse er i dag en nødvendig kultur teknik, som skal beherskes på linje med læsning, skrivning og regning.

Formål

Dette kursus klæder deltageren på til at være skarp og konkret omkring brugen af nettet og de sociale medier i sit daglige arbejde med børn, unge og borgere. Det tager fat i de holdninger og den viden vi har i forhold til væsentlige elementer, der er med til at skabe en Digital Dannelse. Det handler om digitale fodspor, digital kildekritik og om at kunne se og udnytte de muligheder som sociale medier og webben giver her og nu. 

Indhold

Kurset kommer rundt om forskellige temaer:

Digitale fodspor - hvordan kan man se på de digitale fodspor vi efterlader os på nettet, og hvor går den etiske grænse og hvilket hensyn skal vi vise til andre mennesker. Hvordan vurderer og forstår vi et digitalt fodspor og budskab, når vi ikke oplever nærværet og øjenkontakten i vores samtale. Hvordan kan vi navigere sikkert samt være kritiske og refleksive i brugen af statusopdateringer, billeder m.m. på sociale medier. Hvordan kan dette indgå i undervisning og arbejde og hvilken betydning har det for de forventninger vi kan stille til børn og unge og den almindelige borgers videnog adfærd på nettet.

Social kildekritik - handler om forståelsen af at erhvert website ikke er en objektiv fremstilling; men har afsender og intentioner i relation til f. eks. holdningsændring, magt eller profit. Når børn og unge anvender digitale medier i forbindelse med undervisning eller man vil nå dem i en anden form for professionel kommunikation. Hvad er det så vigtigt at tænke på når man planlægger sin undervisning/kommunikation. Hvordan kan man anvende sociale kilder som en måde at etablere en inkluderende og differentieret undervisning.

Digitale retningslinjer og muligheder - Hvor ligger de laft hængende frugter som er lige til at gå til. Der bliver givet et overblik over de værktøjer og digitale muligheder som allerede eksisterer i dag og arbejdet med ideer til at anvende dem på nye måder. Det kan vpre værktøjer fra google.docs over Prezi, Podio til Wkipedia og Youtube.

Kurset er en blanding af workshop og foredrag, hvor også deltagernes forståelse og holdning diskuteres i (en ofte livlig) dynamik mellem foredragsholderne og andre deltagere. Dette kursus handler ikke om en specifik teknik, menklæder dig på til at træffe kloge og kvalificerede valg, når du arbejder med nettet i din hverdag som professionel i en uddannelses eller kommunikationsrelation til børn, unge og borgere.

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere, ledere, informationsspecialister og bibliotekarer i gymnasier og folkeskole samt medarbejdere involveret i uddannelse og forskning. Ledere og medarbejdere der arbejder med Digital formidling til en bred målgruppe i offentlige organisationer både i stat og kommune kan også med fordel deltage på kurset.

Undervisere: Anders Skov og Jacob Brøndum

Anders Skov er uddannet sociolog fra Københavns Universitet, hvor han har specialiseret sig i online fællesskaber, virtuel organisation ogledelse. Jacob Brøndum er uddannet i kommunikation fra RUC med speciale i virtuel markedsføring ogkommunikation. Både Anders og Jacob arbejder for Center for Digital Dannelse, ogoptræder ofte i medierne når spørgsmål rejser sig omkring adfærd på nettet og mobiler.

 

 

 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst

Dato: 24. oktober 2013 kl. 9.30 - 16.30

Sted: DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Pris:
2.950,- for én deltager
2.450,- pr person ved 2 deltagere
1.950,- pr person hvis organisationen sender 3 eller flere deltagere

Pris er incl. forplejning og kursusmaterialer. (ekskl. moms)

Kurset kan med fordel tages i sammenhæng med kurset Introduktion til Digital Dannelse