Forretningsanalyseuddannelsen - Modul 0: Introduktion til forretningsanalyse

Mandag, 15. april 2013 -
9:30 til 16:30

Modul 0: Introduktion til forretningsanalyse 

Formål

Introduktionskurset giver et fælles fundament og udgangspunkt for alle i organisationen. Det henvender sig til alle der skal styre eller udføre forretningsanalyse samt beslutningstagere og støttefunktioner.
D.v.s. at dette modul både henvender sig til dig, der faktisk skal arbejde med forretningsanalyse samt alle øvrige interessenter, der har mere eller mindre berøring med forretningsanalysen, herunder projektejere/systemejere, projektledere, projektdeltagere, systemudviklere, testere etc. 

Indhold

  • Hvorfor forretningsanalyse?
  • Forretningsanalytikerens rolle og samarbejde med andre
  • Overblik over uddannelsesforløbet
  • Sammenhæng til strategi, forretnings- og itarkitektur (EA) og business cases
  • Brug af forretningsanalyse i programmer & projekter
  • Sammenhæng til andre discipliner (program og projekt-styring, facilitering, kommunikation, forandringsledelse,…)
  • Implementering af forretningsanalysen i organisationen (værktøjer, governance, leverandørsamarbejde, arbejdsformer, projektrammer,…)

Målgruppe og deltagerforudsætninger

Kurset er for alle og kræver ingen forudgående kursusdeltagelse.

Underviser:

Partnere og seniorkonsulenter fra Strand & Donslund, som alle har mere end 15 års brancheerfaring, herunder indgående praktisk erfaring med de emner, der indgår i uddannelsen. Blandt underviserne er Peter Huber, Per Strand og Uffe Donslund. 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Datoer: Den 15. april 2013

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Pris: Kr. 4.500 excl. moms og men incl. forplejning under kurset samt kursusmaterialer