Forretningsanalyseuddannelsen - Modul 1: Analyse af processer - (23.- 24. oktober 2013)

Onsdag, 23. oktober 2013 - 9:30 til Torsdag, 24. oktober 2013 - 16:30

Begge dage kl. 9.30 - 16.30


Modul 1 - Analyse af processer 

Formål

En god forståelse af forretningensprocesser er afgørende for at lykkes med forandrings- og ITprojekter.
Brugen af modeller i form af diagrammer og beskrivelser undervejs hjælper til at stille de rigtige spørgsmål og fastholde svarene, både ved kortlægning af nu-situationen (As-Is) og fastlæggelse af målbilledet (To-Be). På kurset får deltagerne lejlighed til selv at anvende BPMN diagrammer til at beskrive forretningsprocesser.

Indhold

  • Introduktion og rammer for forandringen
  • Hændelser
  • Processer udefra og indefra
  • Beskrivelse af processer
  • Innovation, optimering og måling af processer
  • Kobling til andre forretningsanalyse-færdigheder
  • Brug af procesmodellering i programmer og projekter

Målgruppe og deltagerforudsætninger

Kurset henvender sig til alle, der skal udarbejde eller læse procesmodeller udarbejdet i BPMN. Det kan være som ”pennefører”, projektdeltager, kravstiller eller reviewer. Det er en forudsætning at deltagerne har et viden niveau svarende til indholdet på modul 0.

Underviser:

Partnere og seniorkonsulenter fra Strand & Donslund, som alle har mere end 15 års brancheerfaring, herunder indgående praktisk erfaring med de emner, der indgår i uddannelsen. Blandt underviserne er Peter Huber, Per Strand og Uffe Donslund. 

 

 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Datoer: Den 23. og 24. oktober 2013

Sted: Copenhagen Europe Centre, Vesterbrogade 149, 1620 Købehavn V

Pris: Kr. 9.000 excl. moms og incl. forplejning under kurset samt kursusmaterialer