Forretningsanalyseuddannelsen - Modul 2: Analyse af information

Mandag, 13. maj 2013 - 9:30 til Tirsdag, 14. maj 2013 - 16:30


Modul 2 - Analyse af information

Formål

På samme måde som processer er analyse af begreber og informationsbehov afgørende for at lykkes med IT projekter. Brugen af modeller i form af diagrammer og beskrivelser hjælper også her til at stille de rigtige spørgsmål og fastholde informationskrav. På kurset får deltagerne lejlighed til selv at anvende
UML diagrammer som redskab til at beskrive begreber og livsforløb. Vi supplerer med tips og tommelfingerregler samt skabeloner til definition af bl.a. begreber og relationer.

Indhold

  • Introduktion og rammer for forandringen
  • Begrebsafklaring
  • Begrebsmodellen
  • Definition af begreber og informationsindhold
  • Livsforløb
  • Kobling til andre forretningsanalysefærdigheder
  • Brug af begrebsmodeller i programmer og projekter

Målgruppe og deltagerforudsætninger

Kurset henvender sig til alle, der skal udarbejde eller læse begrebsmodeller udarbejdet i UML. Det kan være som ”pennefører”, projektdeltager, kravstiller eller reviewer. Det er en forudsætning at deltagerne har et viden niveau svarende til indholdet på modul 0 og 1.

Underviser:

Partnere og seniorkonsulenter fra Strand & Donslund, som alle har mere end 15 års brancheerfaring, herunder indgående praktisk erfaring med de emner, der indgår i uddannelsen. Blandt underviserne er Peter Huber, Per Strand og Uffe Donslund. 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Datoer: Den 13.-14. maj 2013

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Pris: Kr. 9.000 excl. moms og men incl. forplejning under kurset samt kursusmaterialer