Forretningsanalyseuddannelsen - Modul 3: Specifikation af forretningsregler

Mandag, 10. juni 2013 -
9:30 til 16:30


Modul 3 - Specifikation af forretningsregler

Formål

Processer og begrebsmodeller kan med fordel suppleres med beslutningsmodeller, der beskriver operationelle beslutninger og deres tilhørende regelsæt. Beslutningsmodellen (”The Decision Model”, von Halle og Goldberg) er et redskab, der kombinerer en simpel grafisk model med strukturerede  eslutningstabeller. Modellen understøtter kommunikation mellem de interessenter og forskellige kompetencer, der indgår i arbejdet. På kurset fokuseres på brug af beslutningsmodellen, og deltagerne får selv lejlighed til at arbejde med modellen i praksis.  

Indhold

  • Introduktion og rammer for forandringen
  • Fra analyse af processer og information til beslutninger og forretningsregler
  • Beslutningsmodellen
  • Sådan arbejdes med beslutningsmodellen
  • Brug af beslutningsmodeller & forretningsregler i programmer og projekter

Målgruppe og deltagerforudsætninger

Kurset henvender sig til alle, der skal udarbejde eller læse beslutningsmodeller. Det kan være som ”pennefører”, projektdeltager, kravstiller eller reviewer. Det er en forudsætning at deltagerne har et viden niveau svarende til indholdet på modul 0, 1 og 2.

Underviser:

Partnere og seniorkonsulenter fra Strand & Donslund, som alle har mere end 15 års brancheerfaring, herunder indgående praktisk erfaring med de emner, der indgår i uddannelsen. Blandt underviserne er Peter Huber, Per Strand og Uffe Donslund. 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Dato: Den 10. juni 2013

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Pris: Kr. 4.500 excl. moms og men incl. forplejning under kurset samt kursusmaterialer