Forretningsanalyseuddannelsen - Modul 4: Specifikation af Use Cases

Mandag, 2. september 2013 - 9:30 til Tirsdag, 3. september 2013 - 16:30


Modul 4 - Specifikation af Use Cases

Formål

Use cases er en udbredt teknik til specificering af funktionelle krav til en IT-løsning, og kan indgå som en væsentlig del af en god kravspecifikation. De funktionelle krav visualiseres i UML use case diagrammet, som suppleres med use case beskrivelse i en velafprøvet skabelon. På kurset arbejder deltagerne aktivt med use cases og sammenhængen med processer og information. Der fokuseres på brugen af use cases til afstemning af forventninger mellem bestilleren og brugeren på den ene side og leverandøren og udvikleren på den anden side.

Indhold

  • Introduktion og rammer for forandringen
  • Use cases og sammenhæng til processer
  • Typer af use cases
  • Detaljering af begrebsmodellen (informationsmodel)
  • Use case beskrivelsen
  • Brug af use case modellering i programmer og projekter

Målgruppe og deltagerforudsætninger

Kurset henvender sig til alle, der skal udarbejde eller læse funktionelle krav til en IT løsning ved hjælp af use cases, herunder kravstillere, brugere, indkøbere, analytikere, projektledere og IT udviklere. Det er en forudsætning at deltagerne har et viden niveau svarende til indholdet på modul 0, 1 og 2 - med fordel også modul 3.

Underviser:

Partnere og seniorkonsulenter fra Strand & Donslund, som alle har mere end 15 års brancheerfaring, herunder indgående praktisk erfaring med de emner, der indgår i uddannelsen. Blandt underviserne er Peter Huber, Per Strand og Uffe Donslund. 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Datoer: Den 2.-3. september 2013

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Pris: Kr. 9.000 excl. moms og men incl. forplejning under kurset samt kursusmaterialer