Forretningsmodellering - Processer og begrebsmodeller - (10. - 12. marts 2014)

Mandag, 10. marts 2014 - 9:00 til Onsdag, 12. marts 2014 - 16:00

Begge dage kl. 9.00 - 16.00


 

Skal et it-projekt blive en succes, er det af afgørende betydning, at der samtidig hersker en god forståelse af forretningens processer og begreber. Dette er et kursus for dig, der har behov for at kunne modellere ved brug af diagrammer og beskrivelser - både ved kortlægning af den nuværende situation samt fastlæggelse af den fremtidige situation.

På kurset får du lejlighed til selv at anvende BPMN (Business Process Modelling Notation) diagrammer som redskab til at beskrive forretningsprocesser. Det gælder også UML (Unified Modelling Language) diagrammer som redskab til at beskrive bl.a. begreber og livsforløb.
 

Indhold 
Følgende emner bliver behandlet:

  • Introduktion til forretningsmodellering, herunder forskellige analyseprocesser.
  • Modellering af forretningsprocesser (BPMN procesdiagrammet).
  • Modellering af begreber (UML klassediagrammet).
  • Definition af forretningshændelser.
  • Modellering af livsforløb (UML tilstandsdiagrammet).
  • Introduktion til Use Cases (UML use case diagrammet).

 

Undervisningen er sammensat af teorilektioner med summeøvelser og diskussioner samt en del gruppearbejde, der behandler en gennemgående case. Målet er, at deltagerne efter kurset kan bidrage til forretningens udvikling med:

  • praktisk kendskab til afprøvede redskaber og teknikker, der umiddelbart kan tages i brug i projekterne,
  • tjeklister, mønstre og tommelfingerregler, der kan medvirke til at forbedre kvaliteten af analyseresultaterne,
  • viden om de gældende branchestandarder inden for forretningsmodellering,
  • kendskab til sammenhængen med forretningsarkitektur.

Målgruppe og forudsætninger 
Kurset henvender sig til alle, der skal udarbejde eller læse forretningsmodeller med brug af BPMN og UML. Det kan være som "pennefører", projektdeltager, kravstiller eller reviewer. Der er ingen forudsætninger ud over interesse for forretningsanalyse.

 

 

 

Underviser:

Peter Huber Seniorkonsulent, Strand og Dolslund A/S

Peter Huber har mere end 20 års erfaring i både den offentlige og private sektor inden for sammenhængen mellem forretning og it. Deres fokus er på enterprise arkitektur, forretningsmodellering og kravspecificering med use cases.

 

 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Datoer: Den 10. til og med den 12. marts 2014

Sted: DANSK IT, Bredgade 25A, 3. sal, 1260 København K

Pris: Kr. 17.085,- excl. moms og incl. forplejning under kurset samt kursusmaterialer

Pris for medlemmer af DANSK IT kr. 15.500,-

Pris for medlemmer af DANSK IT i mere end 3 år kr. 14.500,-