Introduktion til Digital Dannelse (16.maj 2013)

Torsdag, 16. maj 2013 -
9:30 til 16:30

Formål

Den digitale udvikling har omfattende konsekvenser for de kompetencer og færdigheder, vi skal besidde for at indgå i samfundets videre vækst og udvikling. Begrebet Digital Dannelse begynder at vinde indpas som et af de bærende koncepter bag digitaliseringen af vores arbejdsliv og vore uddannelser. Dette stiller krav til vores kompetencer i tilknytning til nye medier og digitale værktøjer, samt hvordan vi omgås disse og hinanden i en digitaliseret verden.

Med udgangspunkt i den nyeste forskning har dette kursus til formål at give en grundig og praktisk anvendelig tilgang til begrebet Digital Dannelse, samt et godt udgangspunkt for at arbejde videre med udvikling af egne kompetencer inden for feltet.

Indhold

Som udgangspunkt for en solid teoretiske forståelse, tager kurset afsæt i en præsentation af forskningen, som den tager sig ud på nuværende tidspunkt. I dette perspektiv udføres praktiske øvelser i relation til Digital Dannelse, der giver konkrete eksempler på problemstillinger man kan møde i det daglige arbejde. Her får du som deltager, samtidig et konkret bud på hvor du selv står, i det landskab som udstikkes af målsætningerne om digitale kompetencer i det informationsteknologiske samfund.

Følgende hovedpunkter giver et overblik over kursets indhold:

  • Digital Dannelse som begreb i relation til de nærliggende begreber: Informationskompetence, Digital Literacy, Media Literacy, Technological Literacy
  • Digital Dannelse – hvad indeholder begrebet ud over informationskompetence?
  • Test af Digital Dannelse – hvad tester man og hvad viser det?
  • Centrale teknologiske tendenser og udfordringer indenfor det digitale felt
  • Væsentlige samfundsmæssige problemer knyttet til digital dannelse eller manglen på samme: børn, unge og ældre, krav og adfærd i arbejdslivet, krav for medvirken i samfundet som borger, nye videns- og erkendeformer
  • Eksempler på arbejdssituationer hvor der kræves digital dannelse
  • Hvordan erhverver man digital dannelse og hvordan arbejder man videre med egne kompetencer inden for feltet?

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med digitale medier og værktøjer som noget væsentligt i din organisation og organisationens udvikling. Kursets målgruppe er således undervisere i bred forstand, ledere fra undervisningsorganisationer samt personer fra alle former for folke-, skole- og forskningsbiblioteker.

Endvidere inkluderer målgruppen generelt forskere og ledere samt andre der berøres væsentligt af den digital udvikling i deres arbejde og hvor deres digitale kompetencer i stigende grad udgør en del af deres kernekompetencer.

Undervisere: Hans Siggaard Jensen og Jeppe Bundsgaard

Professor Hans Sigsgaard, Århus Universitet.
Hans har igennem en årrække arbejdet med feltet, som en af grundlæggerne af uddannelsen i humanistisk datalogi og informatik på Aalborg Universitet, som forsker omkring teknologi og teknologifilosofi, som forskningsdirektør for Learning Lab Denmark, som rådgiver for EU i spørgsmål om it og læring, og som bestyrelsesmedlem/formand i flere danske it-virksomheder. Han arbejder i øjeblikket med i det internationale projekt ICILS 2013 der har til formål at definere hvad ”computer and information literacy” er, for dermed gennem tests at kunne bestemme i hvilken grad vi har en sådan.

Lektor Jeppe Bundsgaard, Aarhus Universitet
Jeppe har arbejdet med begrebet IT-didaktik og leder den danske del af den store internationale undersøgelse af digitale kompetencer hos unge – ICILS 2013 (ICILS – International Computer and Information Literacy Survey). Derudover er Jeppe medforfatter på bøgerne Danskfagets IT-didaktik (2007) og Kompetencer i dansk (2009) samt på en række artikler, senest Facing faceless faces : Exploring the Necessity of New Competencies E-mail and Web Communication, der er udgivet på Hampton Press i New York i 2012.

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst

Dato: 16. maj 2013 kl. 9.30 - 16.30

Sted: DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Pris:
2.950,- for én deltager
2.450,- pr person ved 2 deltagere
1.950,- pr person hvis organisationen sender 3 eller flere deltagere

Pris er incl. forplejning og kursusmaterialer. (ekskl. moms)