ISTQB Advanced Level Core Module - IACM (4. - 5. februar 2013)

Mandag, 4. februar 2013 - 9:00 til Tirsdag, 5. februar 2013 - 16:30

Formål

At få En forståelse af softwaretest udover ”Foundation Level”. Det giver testledere, testanalytikere og tekniske testanalytikere, den basale baggrund for at gå videre til en egentlig ”ISTQB Advanced Level Exam”.  

Indhold

Du lærer, i henhold til ISTQB veldefinerede læringsmål, om...

Grundlæggende aspekter ved softwaretest

 • Test i software-livscyklen
 • Specifikke systemer
 • Metrikker og måling
 • Etik

Testprocesser

 • Testprocesmodeller
 • Testplanlægning og –kontrol
 • Testanalyse og –design
 • Testimplementering og –afvikling
 • Evaluering af slutkriterier og rapportering
 • Testlukningsaktiviteter

Teststyring

 • Risikobaseret test

Reviews

 • Principperne for reviews
 • Reviewtyper
 • Indførelse af reviews
 • Succesfaktorer for reviews

Hændelseshåndtering

 • Hvornår kan en fejl findes
 • Defektlivscyklus
 • Defektfelter
 • Metrikker og hændelseshåndtering
 • Kommunikation af hændelser

Testværktøjer og –automation

 • Testværktøjskoncepter
 • Testværktøjskategorier

Personlige evner – gruppesammensætning

 • Individuelle evner
 • Testgruppedynamik
 • Indpasning af test i en organisation
 • Motivation
 • Kommunikation 

Målgruppe

Dette 2-dages kursus er en forudsætning for enhver som ønsker at gennemgå ”ISTQB Advanced Level: Test Manager, Test Analyst og Technical Test Analyst” og henvender sig til testere, testanalytikere, testingeniører, testkonsulenter, testledere brugeraksepttestere og softwareudviklere og enhver som ønsker at opnå et ”ISTQB Advanced Level Certificate”. 

Forudsætninger

Deltagere som ønsker at gennemføre en ”ISTQB Advanced Level Exam” [1], skal være i besiddelse af ”ISTQB / ISEB Foundation Level Software Tester Certificate”. 

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen i forbindelse med dette ”ISTQB Advanced Core Module”. Eksamen afholdes efter hvert af de efterfølgende kurser, på den sidste kursusdag om eftermiddagen.

Underviser:

Mark Fewster m.fl. Grove Consultants

 

 

 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Datoer: Den 4. - 5. februar 2013, kl. 09:30 - 16:30

Sted: PrettyGoodTesting, Lautruphøj 1, 2750 Ballerup

Pris: Kr. 12.980 excl. moms, men incl. forplejning under kurset samt kursusmaterialer.

Sprog: Materialer og undervisning vil være på engelsk.

Bemærk: Dette kursus afholdes i samarbejde med PrettyGoodTesting (ISTQB akkrediteret kursusudbyder).