IT Business Transformation Program

Mandag, 13. maj 2013 - 9:30

Modul 1: Den 13.-15. maj 2013
Modul 2: Den 24.-25. juni 2013
Modul 3: Den 2.-3. september 2013

 

Formål

Du har sikkert allerede oplevet, at der er stor forskel på hvor stor succes, der er fra det ene udviklingsprojekt til det andet. Du har formentlig set, at forskelle i kompleksitet, involvering af relevante interessenter, politisk pres og organisatorisk opbakning kan gøre en stor forskel.
Som deltager på IT Business Transformation Program bliver du klædt på til at skabe resultater via indsigt i processer, der er fokuseret på forretningsudvikling fra idé over leverancer til implementering. Du vil få styrket dine kompetencer indenfor tværorganisatorisk samarbejde og udvikle dine kompetencer til at kunne arbejde sammen med og forstå andre kulturer. Sidst men ikke mindst vil du opnå øget udnyttelse af såvel eksisterende viden som generering af relevant og kritisk ny viden.
IT Business Transformation Program hjælper dig til at skabe og styrke relevante relationer og netværk for dig selv og din organisation. Samtidig får du uvurderlige værktøjer til at kunne forstå og håndtere organisatoriske udfordringer - fra det politiske og magtorienterede til det innovative og interessentstyrede.

Indhold:

Modul 1: Organisatorisk effektivitet (3 dage)
Hvad er forventningerne til fremtidens medarbejdere og organisationer? Hvilken form for effektivts amarbejde og implementeringshastighed må du forvente at skulle arbejde med? På dette modul tager vi fat i hvordan en bedre forståelse for organisationen i alle dens former fra matrix til netværk til projekter giver muligheder og forhindringer for den IT professionelle.

De konkrete læringsmål er:

 • At du mestrer at navigere i egen organisation og anvender både hierakiet og de formelle som uformelle netværk til at skabe resultater og levere på bundlinjen.
 • At du kan skabe mening for dig selv og andre, og aflæse både organisation og personer som basis for handling.
 • Opøve personlig styrke så det bliver muligt at håndtere uforudsigelighed og kompleksitet og på den måde vende en stresset hverdag til din egen og organisationens fordel.

Fokus er på håndtering af projekter og udviklingsprojekter, relationer til deres omverden, f.eks. styregrupper, samt hvordan de kan navigere i denne. Dette belyses med anvendelse af 3 teoretiske perspektiver; organisatorisk læring, organisationen som politiske system, og organisation som netværk. Undervisningen betjener sig af forskellige pædagogiske tilgange med fokus på de 3 perspektiver og hvordan du kan navigere mellem disse.

En større simuleringsspil giver konkrete kompetencer indenfor området.

Modul 2: Kunden - IT forretningsudvikling i praksis (2 dage)
I dette modul er fokus på at forstå forskellige forretningsmodeller og deres sammenhæng til den digitale verden. Du kommer til at arbejde med forskellige forretningsmodeller og deres forudsætninger, så du bliver i stand til at vurdere hvordan du kan levere værdi til kunden. Kunden kan være en ekstern kunde, hvor din organisation leverer en større eller mindre del af deres forretningsmæssige IT løsning eller en intern kunde som du på samme måde skal skabe værdi for. Vi ser også på hvordan du kan designe hurtige løsningsforslag til kunden og ikke mindst sælge ideerne i din præsentation til kunden.

De konkrete læringsmål er:

 • Du lærer at tage kunders krav og organisationens ideer og transformere dem til effektive forretningsmodeller og planer.
 • At skabe sammenhæng mellem kundens strategi og forretningsprocess og din organisations ydelser, så du kan blive en reel forretningspartner for kunden.
 • At kunne forfølge den mest værdifulde forretningsmæssige løsning både over for kunden men også internt i din egen organisation. 
   

Modul 3: Kunden og omverdenen (2 dage)
På modul 3 bliver der sat endnu mere fokus på kunden og på de muligheder der bliver skabt i mverdenen, herunder digitale trends og trends som ikke specifikt er bundet til én organisation. Det kan være muligheder drevet af markedsbetingelser, sociale trends, skift i det konkurrencemæssige og offentlige landskab, fordele i forbindelse med IP rettigheder o.s.v.

De konkrete læringsmål er:

 • En forståelse for hvilken transformation der sker med kunder baseret på deres markedsvilkår og hvad det i praksis betyder for den value proposition IT virksomheder og organisationer skal kunne tilbyde.
 • Konkrete værktøjer der hjælper til at integrere teori og praksis i forhold til at yde et bidrag til optimering og nytænkning for din kunde.
 • Personlige kompetencer i at bygge relationer og samarbejde med personer fra forskellige organisationer. Herunder spørgeteknikker der gør dig bedre i stand til at evaluere kvaliteten af f. eks. et nyt orretningskoncept, en ny ide eller vurdere et ændret markedsvilkår.
 • Læring gennem cases fra internationale virksomheder der er med til at skabe de nye IT og medie trends. Herunder Google og BBC.


Forløbet giver mulighed for at arbejde med en tilbundsgående analyse af teknologiske, IT og Medie trends. Hvordan kundeadfærd og kompetencer i forretningen gør det muligt at bidrage til en unik positionering og mulig rebranding af IT virksomhedens/organisationens leverancer og på den måde kapitalisere på kunde- og markedsrelationen. Der bliver arbejdet med en vifte af værktøjer, der bidrager til en bedre forretningsforståelse og markedsoverblik samt giver modeller og færdigheder i forhold til at møde din kunde på forskellige niveauer for at skabe værdi både for kunden og for din egen virksomhed.

Form

Programmet IT Business Transformation er fokuseret på det digitale forretningsfaglige fra egen
organisation over kundens til omverdenen. Parallelt med dette er der et personligt kompetencespor.
Det tager udgangspunkt i dine personlige kompetencer i forhold til at skabe resultater gennem handling. Før forløbet modtager du en personlig test som tager afsæt i forskningen indenfor entrepreneurskab, d.v.s. med fokus på hvilke personer kompetencer, der skal til for at skabe forretningsmæssig værdi.

Herman Gyr fra Enterprise Develop underviser for og med SRI International og Stanford
Universitet i Digital Trends og Industri Transformation. Blandt hans kunder er BBC, Danmarks
Radio, Johnson og Johnson, Swiss Telecom og US Airforce. Herman Gyr har i sin karriere arbejdet med at engagere ledere og stakeholders i transformationen af deres virksomhed som en integreret del af de amfundsmæssige og teknologiske udviklinger.
Professor Volker Mahnke fra Copenhagen Business School og University of Edinburgh. Volker Mahnke har arbejdet med at skabe værdi gennem forretningsudvikling for kunder over hele Europa. Hans speciale er forretningsmodeller og planer med udgangspunkt i ny anvendelse af IT og det digitale. Volker har arbejdet med Nokia, HB og Børsen samt TDC med ’on mobile service co-development’. Sammen med Danske Bank, Escom SA, Siemens SA og CSC i Danmark har han lavet feltundersøgelser og service co-development om videnstyring.
Morten Thanning Vendelø. Morten har forsket og undervist i skæringspunktet mellem organisation og IT. Hans største interesse ligger indenfor organisatorisk læring og tilpasning, for eksempel meningsskabelse. Her arbejder han med muligheden for at skabe en kultur der gørdet muligt for virksomheder at spotte betydelige risici og reagere på dem i tide.
Andre undervisere. Endelig vil der være Masterclass fra ekspert i kultur og et gennemgående fokus på kommunikations-kompetencer.Andre undervisere. Endelig vil der være Masterclass fra ekspert i kultur og et gennemgående sufokus på kommunikations-kompetencer.
Kursusledelsen, udgøres af cand. merc. dat og cand. pæd. psyk. Susanne Kandrup fra Lime Guild. Susanne har erfaring fra IT sektoren, hvor hun har arbejdet med udvikling af finansielle systemer samt efteruddannelse af IT chefer, projektledere og eksperter siden 1980’erne. Derudover har hun coachet ledere og eksperter i forhold til ledelse, karriereudvikling og stress - ikke mindst i sit arbejde som chef for talent og personaleudvikling i LEGO Company.

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Datoer:
Modul 1: 13.-15. maj 2013, kl. 09:30 - 20:00 på dag 1 og 2 og kl. 09:30 - 16:30 på dag 3
Modul 2: 24.-25. juni 2013, kl. 09:30 - 20:00 på dag 1 og kl. 09:30 - 16:30 på dag 2
Modul 3: 2.-3. september 2013, kl. 09:30 - 20:00 på dag 1 og kl. 09:30 - 16:30 på dag 2

Sted: Scæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte

Pris: For hele forløbet: Kr. 39.500 excl. moms, og evt. overnatning men incl.forplejning under kurset samt kursusmaterialer.