IT Contract Management

Torsdag, 20. juni 2013 - 9:30 til Fredag, 21. juni 2013 - 16:30

Formål

Dette intensive 2-dages kursus er for dig, der er ansvarlige for indgåelse og forvaltning af en eller flerekontrakter med indhold af IT ydelser, herunder indkøb af software, licenser og hardware, indgåelse af aftaler vedr. udviklingsforløb og konsulentanvendelse, indgåelse af aftaler vedr. IT drift og IT outsourcing samt indgåelse af aftaler relateret til konkrete IT projekter.
Kurset giver dig på én gang overblik over IT Contract Management området og sikrer samtidig at du får kendskab til hvilke kontrakttyper, du med fordel kan anvende i de forskellige sammenhænge.
På kurset vil du tillige få indsigt i de væsentligste standardkontrakter og få viden om hvornår disse kan anvendes med fordel og hvornår du hellere skal lave en specialtilpasset kontrakt eller en variant af en standardkontrakt.

Indhold

 • De generelle forhold vedr. kontrakter, herunder aftaleindgåelse, leverancebetingelser, misligholdelse, ophavsret (og anden immaterialretslig beskyttelse), misligholdelse m.m.
 • De IT specifikke forhold, herunder rettigheder, garantier, licenser, samarbejdsvilkår, hvad
  gælder ved misligholdelse, særlige forhold ved outsourcing, databeskyttelse, backup,
  særlige immaterielle forhold vedr. IT løsninger, ophør og overdragelse m.m.
 • Standardkontrakter, herunder særligt K-kontrakterne og deres anvendelse
 • Drifts- og outsourcingkontrakter, herunder fokus på enkelt leverandørstyring, multileverandørstyring,Service Level Agreement (SLA), særlige vilkår ifm. etablering og afvikling, mulighed for opsigelse samt ophør og misligholdelse
 • Særaftaler og særlige problemstillinger ifm. IT Contract Management, herunder licensproblematikker, rettighedsproblematikker, problematikker
  vedr. kvalitet, test, sikkerhed m.m.

Målgruppe

Kurset IT Contract Management henvender sig til alle, der arbejder professionelt med kontraktmæssige setups der involverer en eller flere leverandører af hardware, software, konsulentassistance, outsourcing, drift, konkrete IT projekter m.m.

Undervisere:

Undervisergruppen består af erfarne IT Contract Management praktikere med såvel det juridiske som det praktiske på plads. Der vil primært blive arbejdet med danske standarder og cases.

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Dato: 20. - 21. juni 2013, kl. 09:30 - 16:30 begge dage

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København K 

Pris: kr. 9.000 excl. moms og men incl. forplejning under kurset samt kursusmaterialer