IT Facilitering - sikker facilitering af møder, aktiviteter og processer

Torsdag, 25. april 2013 - 9:30

Dag 1: Den 25. april 2013
Opfølgningsdag: Den 29. maj 2013 

Formål

Skal facilitering være dit nye værktøj til at forbedre udbyttet af dine møder, aktiviteter og processer i dine projekter og i din hverdag?

Kurset IT Facilitering forbedrer dine kompetencer til at facilitere processer i IT projekter, herunder:

  • Facilitering af workshops og andre møder for interessenter ifm. udvikling af kravspecifikationer, udarbejdelse af analyse & designs, gennemførelse af udviklingsmøder samt styring af øvrige projektmøder
  • Facilitering af kritiske aktiviteter som f.eks. brugertest, styregruppemøder og andre aktiviteter, hvorf aciliteringsprocesser kan være relevante


Kurset IT Facilitering sikrer, at du sikkert øger udbyttet af dine kritiske møder, aktiviteter og processer via styring af dagsorden og fremdrift.

Indhold

  • At erobre dagsordenen for mødet fra start og sikre deltagernes respekt
  • At skabe fremdrift og værdi i dine møder og aktiviteter
  • At involvere alle mødedeltagerne uden at det tager en evighed
  • At lede uden at være hverken autoritær eller kollektiv, men faciliterende og hjælpe det bedste frem
  • At styre en diskussion og afskære tangenter venligt, men bestemt
  • At facilitere videndeling
  • Procestænkning: Frihed, orden, fleksibilitet
  • At foretage en overordnet vurderering af hvornår og hvordan du skal anvende faciliteringsværktøjer i forhold til din portefølje af projekter og aktiviteter

Underviser:

Ib Ravn er lektor i forskningsprogrammet Organisation og Læring på Aarhus Universitet Ravn. Han designer, faciliterer og forsker i processer til læring og videndeling. Han har skrevet tre bøger om facilitering og møder, bl.a ”Facilitering: Ledelse af møder der skaber værdi og mening” (Hans Reitzels Forlag, 2011). Han er Ph.D. fra Wharton School of Business ved University of Pennsylvania, USA.

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Datoer:
Dag 1: Den 25. april 2013
Opfølgningsdag: Den 29. maj 2013

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V

Pris: Kr. 9.000 excl. moms og men incl. forplejning under kurset samt kursusmaterialer