IT Outsourcing Management

Onsdag, 17. april 2013 - 9:30

Formål

Kurset IT Outsourcing Management giver dig væsentlig viden om outsourcing af IT aktiviteter set fra de 3 typiske aktører, der er involveret i indgåelsen af IT Outsourcing aftaler:

 • Kunden, hvis interesse er at finde den bedste outsourcede løsning på de bedste vilkår, hvilket ofte er en fleksibel ydelse med høje krav til kvalitet og leverancemodel til lavest mulige pris
 • Leverandøren, hvis interesse er en forretning med en forpligtet og forudsigelig volumen til en tilstrækkelig høj pris, med lang varighed og mulighed for at levere tillægsydelser i det omfang, der opstår mulighed herfor
 • Rådgiveren, der bistår med etablering af et robust og tilstrækkelig fleksibelt kontraktfundament med henblik på at imødegå de udfordringer, som outsourcing-modellen indebærer

Kurset afdækker kundens og leverandørens væsentligste og typiske interesser i aftaleindgåelsen og giver bud på hvordan et outsourcing forløb kan håndteres med succes på alle parter. Der gives også bud på hvordan outsourcing forløb kan indbygge kontraktmæssige vilkår, der har til formål at forebygge de kommercielle og operationelle problemer, som ofte rammer outsourcing arrangementer.

Indhold

 • IT Outsourcing Management: Parter, rolle og interesser
 • De kontraktlige interesser set fra hver parts synspunkt
 • Parternes forberedelse til outsourcing aftaler
 • Hvordan opdages og forstås modpartens interesser
 • Løsning af de lavt hængende frugter i IT Outsourcing - hvor er de nemme kompromisser?
 • De typiske tvister i kontraktindgåelsen og de typiske tvister efter kontraktindgåelsen
 • Områder, hvor enderne ofte ikke kan mødes - hvordan løses disse alligevel?
 • Tvister og efterfølgende mulighederne for et fortsat godt samarbejde
 • Parternes interesse og muligheder for ophævelse af kontrakter i utide
 • Spændingsfeltet ml. flerleverandørstyring/multisourcing på den ene side og styring af porteføljer af insourcede kundeaktviteter på den anden side
 • IT Outsourcing Management: Samling af de 10 bud, der forener parterne i et konstruktivt samarbejde

Målgruppe

Kurset IT Outsourcing Management henvender sig til alle der arbejder med outsourcing af IT aktiviteter i praksis. Som deltager kan du f.eks. være Vendor/sourcing manager, funktionsleder, driftsleder, projektleder, CIO o.lign.

Undervisere:

Flemming Levy, Application Sourcing Manager, Europe, Carlsberg Group og Tue Goldschmieding, advokat, Gorrissen Federspiel samt repræsentant fra relevant leverandør.

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Dato: 17. april 2013, kl. 09:30 - 16:30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København K 

Pris: Pris: kr. 4.500 excl. moms og men incl. forplejning under kurset samt kursusmaterialer