IT Project Foundation Modul 1

Tirsdag, 23. april 2013 - 9:30

Kursus: Den 23.-24. april 2013
Opfølgningsdag: Den 23. maj 2013

Formål

IT Project Foundation giver et solidt fundament for at arbejde målrettet og fokuseret i IT udviklingsprojekter lokalt og på tværs af organisatoriske enheder og landegrænser. Kurset henvender sig primært til personer med lille erfaring i projektledelse, men med en vis erfaring i projektarbejde.
Efter endt kursus har deltagerne overblik over IT projekters processer fra initiering til implementering og har adgang til de fundamentale værktøjer for at kunne lede mindre projekter succesfuldt. Samtidig får deltagerne overblik over deres muligheder for videreudvikling via introduktion af de internationale certificeringsmuligheder, herunder PRINCE2, PMI og IPMA. 

Form

Modulopbygget læringsforløb:
IT Project Foundation består af 2 moduler på hhv. 3 og 2 dage. Modulerne kan tages samlet eller hver for sig. På denne måde har du som deltager mulighed for at arbejde med tingene undervejs og få svar på de væsentligste spørgsmål og løse dine umiddelbare udfordringer.

Indhold

Første modul afdækker IT projekternes natur og giver dig det store overblik over IT projekters mulige forløb, udfordringer og løsningsmuligheder. Du får de umiddelbare værktøjer til at kunne komme i kontrol over dine projekter via dine styringsmuligheder og samtidig får du overblik over de potentielle udfordringer med ressourcer, interessenter, processer, politik m.m.

Første modul af IT Project  Foundation er således din mulighed for at komme frem til en hverdag i projekterne med styr på basis.

  • Projekters struktur, natur, afvikling og implementering
  • De væsentligste styringsværktøjer fra plan over risicistyring til implementeringskontrol
  • Håndtering og forståelse af projekternes interessenter
  • Organisering og planer vs. håndtering af processer og politik
  • Overblik over certificeringer: PRINCE2, PMI og IPMA

Underviser:

Erfarne IT projektledere og IT projektchefer fra danske og internationale IT udviklingsfunktioner med
relevant praktisk erfaring fra IT projekter samt den teoretiske ballast på plads.

  • Kursusledelsen udgøres af Eggert Cederholm, der har arbejdet med IT og projekter gennem mere end 25 år - senest som chef for IT og den strategiske forretningsudvikling i FIH Erhvervsbank, hvor han i en årrække arbejdede med forretningsudviklingsaktiviteter via projekt- og porteføljestyring vha. bl.a. agile-, CI- og Lean-processer. 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Datoer:
Kursus Den 23.-24. april 20132, kl. 09:30 - 16:30
Opfølgning: Den 23. maj 2013, kl. 09:30 - 16:30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V

Pris: Kr. 13.500 excl. moms og men incl. forplejning under kurset samt kursusmaterialer
Ved samtidig tilmelding af IT Project Foundation Modul 2, kan man få begge kurser til en samlet specialpris: Kr. 19.750 (Normalpris kr. 22.500)