IT Project Foundation Modul 2

Onsdag, 26. juni 2013 - 9:30 til Torsdag, 27. juni 2013 - 16:30

Formål

IT Project Foundation giver et solidt fundament for at arbejde målrettet og fokuseret i IT udviklingsprojekter lokalt og på tværs af organisatoriske enheder og landegrænser. Kurset henvender sig primært til personer med lille erfaring i projektledelse, men med en vis erfaring i projektarbejde.
Efter endt kursus har deltagerne overblik over IT projekters processer fra initiering til implementering og har adgang til de fundamentale værktøjer for at kunne lede mindre projekter succesfuldt. Samtidig får deltagerne overblik over deres muligheder for videreudvikling via introduktion af de internationale certificeringsmuligheder, herunder PRINCE2, PMI og IPMA. 

Form

Modulopbygget læringsforløb:
IT Project Foundation består af 2 moduler på hhv. 3 og 2 dage. Modulerne kan tages samlet eller hver for sig. På denne måde har du som deltager mulighed for at arbejde med tingene undervejs og få svar på de væsentligste spørgsmål og løse dine umiddelbare udfordringer.

Indhold

Andet modul giver dig den brede del af din værktøjskasse til at kunne håndtere udfordringerne i dine IT projekter. Du får overblik over og indsigt i såvel de ”gamle og klassiske” værktøjer og modeller som ”de nye” procesorienterede værktøjer. Modulet giver dig således den nødvendige indsigt til at vælge de rette værktøjer afhængig af dit konkrete projekt. Til nogle projekter vil du f.eks. vælge en agil metode, mens du til andre projekter vil ty til en klassisk vandfaldsmodel.

Efter dette intensive modul vil du have en tilstrækkelig indsigt til at kunne foretage de beslutninger, der fra start sætter dit IT projekt på det rette spor. Du vil kunne se hvor det enkelte værktøj giver mening - og måske vigtigst af alt - kunne se, hvor værktøjet p.g.a. projektets natur ikke giver mening.

Andet modul af IT Project Foundation er således din mulighed for få fyldt værktøjskassen som projektleder med relevant viden, der kan anvendes direkte i dine projekter.

  • Overblik over projektmodeller i går, i dag og i fremtiden: Fra ustyret kaos over vandfaldsmodeller til agil udvikling
  • Hvilke kriterier bestemmer hvilken model, der er mest hensigtsmæssig?
  • Hvordan afgør du anvendelsen af projektmodel i dit projekt?
  • Kan man mixe brugen af forskellige projektmodeller?
  • Hvad gør man når virkeligheden ikke passer til modellerne?
  • Styring i praksis - hvad er det, du skal have på rygradden?

Underviser:

Erfarne IT projektledere og IT projektchefer fra danske og internationale IT udviklingsfunktioner med
relevant praktisk erfaring fra IT projekter samt den teoretiske ballast på plads.

  • Kursusledelsen udgøres af Eggert Cederholm, der har arbejdet med IT og projekter gennem mere end 25 år - senest som chef for IT og den strategiske forretningsudvikling i FIH Erhvervsbank, hvor han i en årrække arbejdede med forretningsudviklingsaktiviteter via projekt- og porteføljestyring vha. bl.a. agile-, CI- og Lean-processer. 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Datoer: Den 26.-27. juni 2013, kl. 09:30 - 16:30 begge dage

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V

Pris: Kr. 9.000 excl. moms og men incl. forplejning under kurset samt kursusmaterialer
Ved samtidig tilmelding af IT Project Foundation Modul 1, kan man få begge kurser til en samlet specialpris: Kr. 19.750 (Normalpris kr. 22.500)