IT Project Master

Mandag, 13. maj 2013 - 9:30

Modul 1: 13.-14. maj 2013
Modul 2: 17.18. juni 2013
Modulerne kan kun tages som et samlet forløb.

Som erfaren projektleder eller projektchef kender du formentlig allerede de væsentligste udfordringer både i projektarbejdet og i ledelsesopgaverne. Du er formentlig forbi det punkt, hvor en certificering ville kunne klæde dig yderligere på til at håndtere dine projektmæssige udfordringer og dine ledelsesmæssige problemstillinger. Du arbejder målrettet på at nå dine mål og mestrer allerede projekternes hovedveje, omveje og genveje, ligesom du ved hvor ressourcerne og interessenterne officielt og uofficielt kan hentes for at styre udenom de mest oplagte ”knaster” på din vej. Du er med andre ord allerede klædt godt på og leder efter ligesindede professionelle, der arbejder projektorienteret med løsning af IT projekter fra skabelse af idéen til den sidste implementeringsaktivitet. IT Project Master er det fokuserede uddannelsesforløb, der er relevant for dig.

Formål

IT Project Master henvender sig til dig, der er erfaren projektleder eller projektchef. Som deltager har du dit projektfundament i orden og du enten overvejer eller har allerede en eller flere af de internationale projekt certificeringer, f.eks. PRINCE2, IPMA og PMI.

IT Project Master er således en overbygning for de erfarne og det er formålet med forløbet at give et væsentligt løft og input til deltagernes håndtering af avancerede problemstillinger med fokus på globalisering, processer og håndtering af tværorganisatoriske og politiske udfordringer 

Indhold

  • Udfordringer med multi-sites og multi-countries, herunder kultur, politik og magt
  • Udfordringer med parallelle projekter, prioriteringer, parallel styring og ressourcetildelinger
  • Udfordringer med virtuelle projekter, herunder styring og motivering af løst koblede ressourcer
  • Udfordringer med gennemslagskraft, tilstrækkeligt magt og politisk tæft til styring og implementering
  • Muligheder og karriereudvikling som Project Master, herunder personlig udvikling, styring af karriereretning og øget opmærksomhed på udviklingspotentialer og -begrænsninger

 

Underviser:

Undervisergruppen er et mix af:

  • Erfarne danske og internationale projektledelseskapaciteter fra større installationer med lokalt og internationalt virke. Disse underviseres erfaringsbase stammer fra mere end 20 års konkret projektarbejde i større IT installationer med elementer af egenudvikling, implementering af standardsystemer, global og lokal outsourcing samt implementering på multiple lokationer og platforme.
  • Erfarne erhvervspsykologer, der arbejder med at øge gennemslagskraft i organisationer og projekter ved at løfte den enkelte deltagers personlige kompetencer, potentielle effektivitet og ikke mindst udløse de uudnyttede personlige ressourcer.
  • Forskere, der fokuseret har arbejdet med projektledelse i en globaliseret verden og har arbejdet med de komplicerede sammenhænge mellem de mange teorier og modeller på den ene side og den solide praksis på den anden side.

Kursusledelsen udgøres af Eggert Cederholm, der har arbejdet med IT og projekter gennem mere end 25 år - senest som chef for IT og den strategiske forretningsudvikling i FIH Erhvervsbank, hvor han i en årrække arbejdede med forretningsudviklingsaktiviteter via projekt- og porteføljestyring vha. bl.a. agile-, CI- og Lean-processer. 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst på siden

Datoer:
Modul 1: 13.-14. maj 2013
Modul 2: 17.18. juni 2013
Modulerne kan kun tages som et samlet forløb.

Sted: Vilvorde kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund

Pris:  Kr. 19.500 excl. moms og evt. overnatning, men incl. forplejning under kurset samt kursusmaterialer.