Ledelse af forandringer - 2 dages workshop

Mandag, 31. december 2018 -
9:00 til 16:00

 

 

 

Succesfuld ledelse af forandringsprojekter

Krav om optimering i arbejdet, omorganiseringer og sammenlægninger, nye systemer og processer eller implementering af en ny strategi er hverdag for mange ledere og medarbejder. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde før. Sjældent er den ene forandring overstået, før den næste er på vej, og mange organisationer har efterhånden udviklet en vis form for forandringstræthed eller i hvert fald en skepsis overfor, om noget virkelig vil blive ændret. Ofte tager det meget længere og er langt mere pinefuldt for organisationen at implementere de forventede forandringer, end nogen havde regnet med. Og undertiden er organisationen i gang med den næste forandring, før nogen for alvor får konstateret, om den første forandring for alvor blev implementeret.

Alle typer forandringer, hvad enten der er tale om et nyt it-system, en sammenlægning af afdelinger eller organisationer eller noget helt andet, har dybest set til formål, at ledere og medarbejdere forventes at ændre adfærd. Måske skal vi til at arbejde på en anden måde, eller til at arbejde sammen på en anden måde eller bare gøre tingene anderledes end vi gjorde tidligere. Problemet med mange forandringsprojekter er, at denne ændring i adfærd sjældent defineres og at ledelsen sjældent følger op på, om den nye adfærd bliver implementeret. Derfor lærer mange sig at ”arbejde på trods af forandringerne”. Og derfor tager forandringsprojekter meget længere tid og bliver meget dyrere i længden, end nogen havde regnet med.

I forbindelse med forandringer taler mange om modstand hos medarbejderne. Medarbejdere eller ledere er sjældent direkte imod forandringer – men de er imod at blive forandret. Og her spiller de 3 I’er en væsentlig rolle: involvering, input og indflydelse. Ledelse af forandringer handler derfor i virkeligheden om, hvordan du aktiverer dit bagland i forandringen, definerer din forandring i form af ændret adfærd og ikke mindst, hvordan du inddrager organisationen i processen.

Formål

På workshoppen arbejder vi lavpraktisk med hvordan du som leder mest effektivt leder og gennemfører forandringer og du får en række konkrete værktøjer og tilgange, du kan implementere i din egen organisation.

Indhold

På workshoppen gennemgås bl.a. hvordan du som leder af forandringer:

  • etablerer det fornødne sponsorship hos den ledelse, der har iværksat forandringen
  • vurderer og beslutter hvilke forandringstiltag, der vil være mest effektive i den konkrete situation i forhold til organisationens forandringsparathed
  • etablerer den fornødne forandringsorganisation og beslutter, hvordan medarbejderne skal involveres
  • Udarbejder en effektiv kommunikationsstrategi samt løbende sikrer dig input fra organisationen om, hvordan implementeringsprocessen foregår samt
  • gennemfører en effektiv forandringsplan.

Deltagere

Ledere uafhængigt af niveau i organisationen

Du vil have udbytte af workshoppen hvad enten du står overfor et forandringsprojekt eller du er midt i forandringen.

 

Underviser:

Bente Holm Skov, associeret partner i LimeGuild har arbejdet med forandringsprojekter i både offentlige og private organisationer i over 20 år. I dag er Bente konsulent og underviser i private og offentlige organisationer.

 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst så kontakter vi dig og aftaler nærmere.

Dato: Workshoppen varer 2 dage

Sted: Hos jer eller vi kan hjælpe med at finde egnede lokaler

Pris: DKK 21.000,00 per dag.

Pris er incl. max. 3 timers forberedelse og eksklusive transportomkostninger for underviser. (ekskl. moms)

Du kan enten udfylde tilmeldingsformularen øverst så kontakter vi dig eller ringe til Susanne Kandrup på 23 70 82 68