Medarbejder-dreven innovation i praksis - (30. oktober 2013)

Onsdag, 30. oktober 2013 -
9:30 til 16:30

 

- Konceptudvikling af innovative services og digitale løsninger

Når en organisation skal levere nytænkning og effektivisering kræver det at medarbejdere og ledere er involveret i innovationsarbejdet. Det betyder at alle skal være i stand til at sikre den daglige drift - samtidig med at der bliver tænkt ud af boksen og innoveret. Ledere og medarbejdere skal kunne lægge skinnerne mens toget kører.

Medarbejder-dreven innovation er et nyt begreb - men i praksis et godt bud på hvordan vi løbende kan lykkes med at udvikle nye løsninger ved at inddrage alle talenter i organisationen også de skjulte.

Formål

Kurset giver deltagerne indsigt i og et kort overblik over medarbejder-dreven innovation som det ser ud i dag. Kernen i kurset er at give deltagerne konkret erfaring med udvikling af nye servicebaserede og digitale koncepter. Undervejs vil vi både se på nogle af de perspektiver og følelser der er i spil - og hvordan medarbejder-dreven innovation kan lykkes i praksis.

Dagen bliver gennemført som et aktionsorienteret forløb - hvor deltagerne undervejs arbejder i tværfaglige teams, der konkurrerer om at finde den bedste løsning på en svær udfordring.

Deltagerne vil når de kommer tilbage til egen organisation være i stand til at planlægge og gennemføre et konceptudviklingsforløb og have en forståelse af hvad medarbejder-dreven innovation er og hvordan det kan bruges.

Indhold

 • Medarbejder-dreven innovation et overblik
 • Sådan skaber du plads til medarbejder-dreven innovation i en travl hverdag
 • Innovationsstrategier og udfordringsbaseret arbejde
 • Innovationsprocesser, modeller og læring
 • Indsamling af indsigt (scouting, trendanalyser m.m.)
 • Ideudvikling, sketching og prototyping
 • Konceptudvikling og afprøvning
 • "Pitching"
 • Innovationsledelse
 • Arketyper i innovationsarbejdet
 • Det tværfaglige samarbejde

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle der arbejder med udvikling af serviceorienterede og digitale løsninger både i offentlige og private organisationer. Det kan være ledere, projektledere, eksperter herunder både udviklere og undervisere. Jo større diversitet, der er blandt deltagerne - desto bedre er det. Derfor vil vi også opfordre deltagerne til at tage en kollega med - gerne en med anden faglig baggrund.

 

Underviser:

Ole Vilster er innovationsekspert og facilitator og ejer af virksomheden Better Monday. Ole har ledet digital service konceptudvikling i mere end 12 år og har bl. a. drevet Nokias software konceptudvikling i København. Han er stærk i både innovationsteori og -praksis, og hans socialpædagogiske baggrund giver ham gode forudsætninger for at håndtere den sociale dynamik i et innovationsprojekt. Ole har afviklet hundredevis af innovation workshops - over hele kloden og har undervist i innovation både på universiteter og mellemlange uddannelser.

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst

Dato: 30. oktober 2013 kl. 9.30 - 16.30

Sted: DPU - Tuborgvej 164, 2400 København NV

Pris:
3.350,- for en deltager

2.950,- pr. person ved 2 deltagere

2.550,- pr. person ved 3 deltarer eller flere


Pris er incl.. forplejning og kursusmaterialer. (ekskl. moms)

Kurset kan også afvikles in-house i virksomheder, institutioner eller organisationer.