Møder i modvind – at tackle møder med uenige parter

Mandag, 29. oktober 2012 -
9:30 til 16:30

Formål

Formålet med kurset er at give dig, som deltager, indblik i de mekanismer, der får møder til at gå i hårdknude, og hvad man kan gøre for at komme videre på en god måde. Ofte handler det om, at parterne er uenige og at denne uenighed i sig selv afføder uhensigtsmæssige arbejdsformer. Dette kan i sig selv føre til møder, der går i stå og føre til konflikter, hvor man ikke når frem til det ønskede resultat og derfor må aftale flere (uproduktive) møder.

At kunne facilitere et møde på en konstruktiv måde – d.v.s. at lede det uden nødvendigvis at styre indholdet – er centralt for, at uenige parter opnår et godt og holdbart resultat.

Som deltager, vil du vil få skærpet din evne til at analysere en mødeproces, og ved hjælp af effektive kommunikations- og faciliteringsredskaber blive i stand til at lede møder fremad mod værdiskabende resultater. De gode råd og anbefalinger tager afsæt i konstruktiv, interessebaseret forhandlingsteknik.

Indhold

  • Møder i modvind – undersøgelse og analyse af deltagernes egne erfaringer med møder, der går i hårdknude, og hvad der virker
  • Indhold og proces – oplæg om møders anatomi og formål og hvilke processer, der passer
  • Et møde i modvind – facilitering af et møde med uenige parter baseret på en case
  • Tiden omkring det svære møde – gode råd til strategisk forberedelse og opfølgning på mødet
  • Kommunikation der skaber fremdrift – fokus på de kommunikationsformer, der fremmer bevægelse hen imod et godt resultat

Form

Undervisningen baseres på deltagernes egne erfaringer og på en undersøgelse af, hvilke metoder de allerede anvender, der virker. Kurset vil være en blanding af korte oplæg, øvelser, feedback og generel viden og forskning på området. Gode råd og konkrete anvisninger til praktisk facilitering danner kerne og der vil blive lagt stor vægt på deltagernes input og aktive medvirken.

Målgruppe

Kurset er for alle, der ofte eller lejlighedsvis befinder sig i møder og situationer med uenige parter og ønsker konkrete værktøjer til at optimere udbyttet af hvert enkelt møde.

 

Underviser:

Malene Rix har de seneste 10 år arbejdet som selvstændig konsulent, rådgiver og underviser i forhandling, procesfacilitering og ledelse. Har løst opgaver for såvel det private erhvervsliv som en lang række offentlige organisationer, og hendes kunder er bl.a. Danske Bank, Nordea, Dansk Industri, DONG, KPMG, Novo Nordisk, Comwell a-s., Danida, Nordisk Ministerråd, Københavns Kommune, Danmarks Pædagogiske Universitet, Syddansk Universitet og en lang række faglige organisationer. Malene Rix laver ligeledes interne kurser for EU kommissionen (EACI) Malene Rix har en Master of Arts fra Edinburgh University og har tidligere boet og arbejdet i udlandet, bl.a. Storbritannien, Australien, Mexico og Sverige.

Praktiske forhold: 

Datoer: 29. oktober 2012, kl. 9.30 - 16.30

Sted: First Hotel Copenhagen, Molestien 11, København

Pris: Kr. 4.750,-

Tilmelder I jer flere samtidig opnår I automatisk 10% i rabat.

Kurset gennemføres i samarbejde med Advokaternes HR.