Netværk i Digital Dannelse

Onsdag, 6. februar 2013 -
10:00 til 14:30

2. møde: Onsdag den 17. april 2013 kl. 10.00 - 14:30
3. møde: Onsdag den 28. august 2013  kl. 10.00 - 14:30
4. møde: Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 10.00 - 14:30

Den digitale udvikling har omfattende konsekvenser for de kompetencer og færdigheder, vi skal besidde for at indgå i samfundets videre vækst og udvikling. Begrebet Digital Dannelse vinder indpas som et af de bærende koncepter bag digitaliseringen af vores arbejdsliv og vores uddannelser. Dette stiller krav til vores kompetencer i tilknytning til nye medier og digitale værktøjer, samt hvordan vi omgås disse og hinanden i en digitaliseret verden. 

Formål

Men hvordan angriber den enkelte institution sit arbejde med Digital Dannelse? Netværket har til formål at klæde deltagerne på til at tage de næste skridt på vejen mod udvikling og implementering af de tiltag der måtte være relevante for deres organisation. Netværket har så at sige til formål at ruste deltagerne til at lægge skinnerne samtidig med at det digitale tog kører. 

Målgruppe

Netværket består af undervisere, ledere, informationsspecialister og bibliotekarer samt medarbejdere involveret i uddannelse og forskning - fra grundskolen over gymnasier og professionshøjskoler til universiteter og sektorforskningsinstitutioner.

Indhold

Netværket har til formål at understøtte udviklingen omkring Digital Dannelse for deltagernes institutioner og organisationer. Indholdet planlægges løbende i et samarbejde mellem deltagere og netværkets tovholder(e).

Der vil være tale om emner som: 

 • Information literacy
 • Technological literacy
 • Digital literacy
 • Tvær medial literacy
 • Skole, læring og uddannelse i en digital verden
 • Tværgående studiekompetence i overgangen mellem forskellige uddannelsesniveauer
 • Ansigtsløs kommunikation
 • Informationssøgning
 • Kommunikationskritisk kompetence
 • Cybermobning
 • Støtte til læringsaktiviteter hen imod Digital Dannelse

Brugergenereret indhold: Det er en væsentlig del af idéen med netværket at indholdet skal afspejle netværksdeltagernes behov og samtidig i betydeligt omfang bidrage til en løbende faglig opdatering og solid erfaringsudveksling. Netværksmøderne tager udgangspunkt i de ovenstående emner og prioriterer dem der er relevant for deltagerne. Begge undervisere/tovholdere vil være til stede på hvert møde og derfor er det muligt at håndtere individuelle fokuspunkter for hhv. informationsspecialister, undervisere og ledere. Netværksmøderne designes som lærende møder.

Undervisere:

Lektor Camilla Moring, IVA - Camilla er Ph.d. og ansat  på Det Informationsviden-skabelige Akademi. Hun er oprindeligt uddannet cand.scient.bibl og har i en årrække forsket og undervist i informations-kompetence samt videns- og læreprocesser i forskellige uddannelses- og arbejdskontekster.

Hun er i øjeblikket ansat som Post. doc.  ved Högskolan i Borås med et projekt om gymnasiestuderendes udvikling af studiekompetence overgangen fra gymnasial til videregående uddannelse. Projektet finansieres i et samarbejde med  “The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society” (LinCS) ved Göteborgs Universitet.

Camilla er aktivt  medlem af det internationale forskernetværk ”International Information Literacies Research Network

Ann-Thérèse Arstorp arbejder på en Ph.d om teknologiforståelse i læreruddannelsen som en del af Technucation projektet på Aarhus Universitet. Hun har bloggen mig og min I Pad hvor hun blogger omkring den digitale verdens indflydelse med fokus på studerende og undervisere.

Hun er engageret i initiativet TechTutorer på Professionshøjskolen UCC, hvor hun har været involveret i udgivelsen af en ny rapport om IT i læreruddannelsen: Underviseren er ikke eksperten - de studerende skal i front.

Ann-Thérèse er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og cand. pæd. i pædagogisk psykologi. Hun har tidligere været ansat som adjunkt i psykologi og IT-læringsagent på læreruddannelsen Blaagaard/KDAS (UCC) og som del af gruppen omkring Medier og IT i et læringsperspektiv, Institut for Didaktik/DPU/AU. 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld ovenstående tilmeldingsformular

Dato: 6. februar 2013, 17. april 2013, 28. august 2013 og 9. oktober 2013

Form og sted: Netværket mødes 4 gange om året og hvert møde vil vare 4 timer og finder sted med start kl. 10.00 og slutter 14.30 (frokost vil være ca 1/2 time). Møderne finder primært sted i København men enkelte møder kan flyttes efter aftale til henholdsvis Århus og Odense Dette afhænger af deltager sammensætningen.

Pris:
5.500,- per person
4.500,- pr. person, hvis organisationen sender 2 eller flere medlemmer.

Pris dækker fagligt indhold, koordinering og facilitering samt opholdsomkostninger og elektroniske materialer. Priserne tillægges moms.