Netværk i Digital Transformation

Tirsdag, 29. november 2016 -
12:00 til 16:00

Netværket er startet 26. februar 2015 og er åbent for tilmeldinger

 

Netværket Digital Transformation er et forum for dig, som arbejder med digital transformation og digitale kompetencer. Blikket er mod de mennesker, der skal anvende teknologien samt, hvilke udfordringer den digitale udvikling fører med sig.

Om Digital Transformation

Netværkets overordnede fokus

  • De mennesker, der skal anvende teknologien samt, hvilke udfordringer den digitale udvikling fører med sig for organisationerne, lederne og medarbejderne og ikke mindst de kunder og borgere, der berøres af den digitale transformation.
  • Skabe forståelse for de kompetencer og færdigheder vi, som borgere, medarbejdere og kunder skal besidde for at kommunikere digitalt eller anvende digital information
  • Inspirere og dele erfaringer om, hvordan afsendere, modtagere og brugere bedst muligt anvender digital kommunikation til formidling, videndeling, uddannelse, informationssøgning og samarbejde

Netværket er etableret i samarbejde med Dansk IT.

 

Udbytte af netværket

 

Netværksaktiviteterne vil være en blanding af eksterne og interne oplæg samt drøftelser, viden- og erfaringsudveksling og gensidig inspiration

I netværket vil vi arbejde med enmer som:

  • Hvordan digitale teknologier påvirker måden vi organiserer os på
  • Hvad betyder det for den enkelte leder og medarbejder, når borgere og brugere stiller digitale krav til de services og løsninger organisationen leverer
  • De konkrete emner vælges a deltagerne i samarbejde med netværkets facilitatorer

 

Netværket henvender sig til dig

Der er leder i det offentlige og optaget af, hvad ledere og medarbejdere skal kunne for at bidrage til jeres digitale udvikling

Der arbejder med borger service eller andre services i kommuner, stat og regioner hvor I møder borgerne digitalt

Der er konsulent, underviser eller bibliotekar og, som led i sit arbejde, udnytter de fordele, der følger den digitale udvikling

Succeskriterier/mål for netværket

  • At deltagerne via best practices og videndeling får reel inspiration til løsning af egne problemstillinger omkring digital dannelse
  • Samarbejde med DANSK IT's udvalg for digital kompetence, om afholdelse af gå-hjem-møder/konferencer/debatmøder eller lign.
  • At netværket bidrager til den offentlige debat om digital dannelse.

Næste møde 29. november 2016 kl. 12.00 - 16.00

Sted: DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 KBH K (Lokale A)

 
     
     
     
     
     
     

Facilitator: Bente Holm Skov

Bente Holm Skov er selvstændig konsulent med fokus på organisationsudvikling og udvikling af ledere og medarbejdere. Bente Holm Skov har arbejdet med vidensformidling, organisationsudvikling og medarbejderudvikling i bl.a. IT  og telebranchen i mere end 15 år. I 2013 faciliterede Bente Holm Skov Tænketanken for Digital Dannelse i Gymnasieskolerne i samarbejde med The Lime Guild. Bente har en mangeårig erfaring med facilitering af netværk, gruppeprocesser og vidensdeling.

Facilitator: Susanne Kandrup

Susanne Kandrup er direktør i Lime Guild og har arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer i mange år. Hun har en baggrund i IT branchen. Susanne Kandrup har i de seneste år arbejdet med hvad den digitale udvikling betyder for det enkelte menneske både i forhold til karriere og ledelsesudvikling.

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld ovenstående tilmeldingsformular

Dato: 29. november 2016

Form og sted: Netværket mødes 4 gange om året og er baseret i København. Hvert møde varer fra kl. 12.00 - 16.00. Se nærmere beskrivelse af møderne i netværksbeskrivelsen.

Pris:
7.650,- per person, prisen forudsætter medlemskab af Dansk IT. Er du interesseret så tag fat i Susanne Kandrup susanne@limeguild.com eller mobil 2370 8268.
 

Pris dækker fagligt indhold, koordinering og facilitering samt opholdsomkostninger og elektroniske materialer. Priserne tillægges moms.