Projektledelse i bibliotekssektoren, modul 2 (5. november 2013)

Tirsdag, 5. november 2013 -
9:30 til 16:30

Opfølgningsdag: 3. december 2013 fra 9.30 - 13.00

Forsknings- og fagbiblioteker står i dag over for massive nye krav som bliver mere og mere uforudsigelige. Der kommer nye typer brugere til, deres vaner og krav ændrer sig. Det betyder ændringer i organisationen med forventning om, at ledere og medarbejdere er omstillingsparate og er i stand til at omsætte disse krav og forventninger til nye ydelser og services. Meget af dette arbejde vil finde sted i projekter. Det betyder, at det bliver vigtigt for ledere og medarbejdere at have projektledelseskompetencer med i bagagen - ikke mindst kompetencer omkring styring og risikohåndtering

Formål

Formålet med kurset er at sætte deltagerne i stand til at gennemføre en struktureret styring af projekter og skabe forståelse og sammenhæng i forhold til de resultatmål og effekt, som bliver forventet som resultat af projektet. således at projektets mål og rammer defineres og planlægges, og således at der leveres med fokus på den tilsigtede effekt i projektets omverden.

Indhold

Kursets indhold og begrebsanvendelse er i overensstemmelse med kravene til ledelse af projekter i de internationale projektledelsesorganisationer Project Management Institute (PMI) og International Project Management Association (IPMA), ligesom indholdet er i overensstemmelse med PRINCE2, som er en meget udbredt projektstyringsmodel.

Vi gennemgår og træner værktøjerne, så deltagerne efterfølgende kan forstå, analysere og levere planer med kvalitet. Ikke mindst bliver deltagerne i stand til at vælge det relevante styringsniveau i et givent projekt.

 Hovedtemaerne er:

  • Nedbrydning af projektets leverancer (Work Breakdown Structure).
  • Estimering, successiv kalkulation som estimeringsmetode. Ressourceestimering.
  • Netværksdiagram, kritisk vej, ressourceoptimering.
  • Planlægning, buffere, milepæle, Gantt-diagram.

Vi drøfter ligeledes, hvad det betyder for projektledelsesindsatsen, at projektledelsen foregår over afstand. Virtuel projektledelse; udfordringer som hvordan vi skaber tillid, samhørighed og gode samarbejdsrelationer, hvordan vi sikrer kommunikation og fælles indsigt samt hvordan projektlederen håndterer de konkrete opfølgnings- og styringsopgaver i hverdagen, afrunder kurset.

Form

Kurset er case-baseret, således at vi arbejder os frem til forståelse og indhold i projektledelsens styringsdiscipliner.

Kurset er tilrettelagt som et 1,5 dag kursus med ca. 6 uger mellem den første undervisningsdag og den halve opfølgningsdag. Denne form er valgt for at sikre praksisnær træning af de tillærte værktøjer. På førstedagen introduceres teori, sammenhænge og konkrete værktøjer. Mellem førstedagen og den halve opfølgningsdag arbejder deltagerne i grupper med en hjemmeopgave, som med udgangspunkt i en konkret udviklingsopgave fra dagligdagen sikrer, at deltagerne for skabt et plangrundlag, der er både realistisk, forudsigeligt og til at kommunikere til projektdeltagere og interessenter.

Planen fremsendes til instruktøren inden opfølgningsdagen. På selve opfølgningsdagen drøftes de forskellige planer, deres komplethed i forhold til at producere de ønskede leverancer, deres sikring af, at de nødvendige aktiviteter og kompetencer til at løse opgaverne er til stede. Opfølgningen vil fokusere på læringspointer vedrørende nedbrydning, komplethed, robusthed som kan bidrage til at deltagerne blive i stand til at producere operationelle og realistiske planer.

Målgruppe

Informationsspecialister, bibliotekarer og biblioteksansatte der har eller skal have ansvaret for at iværksætte og gennemføre projekter, medarbejdere der skal deltage i projekter eller ledere, der delegerer ansvaret for projektgennemførsel til projektledere. Projektopgaverne kan være små, store, komplekse eller mindre komplekse opgaver, dog bør der ikke være tale om opgaver/projekter, som løses af en enkelt person alene.

Underviser:

Søren Truelsen er partner i Connector a/s og har i mere 25 år arbejdet med projektledelse. Søren arbejder både som projektleder, som underviser og som rådgiver i forbindelse med udvikling af virksomheders projektmodenhed og evne til at styre projekter, programmer og porteføljer. Kunderne er både i den offentlige og private sektor og tæller ministerier, styrelser, kommuner, IT-virksomheder, servicevirksomheder og produktionsvirksomheder.

Søren har været i Connector siden 1992. Den uddannelsesmæssige baggrund er cand. merc. fra CBS, som er suppleret med en række efteruddannelser indenfor bl.a. projektledelse, procesledelse og porteføljeledelse. Søren er certificeret IPMA projektleder og har siden 2002 fungeret som assessor i IPMA’s internationale certificeringsordning.

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld nedenstående tilmeldingsformular

Datoer:
Dag 1: 5. november 2013 fra 9.30 - 16.30
Opfølgningsdag: 3. december 2013 fra 9.30 - 13.00

Form og sted: DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Pris: Kr. 4.500 pr. deltager, pris er excl. moms.