Sådan kan du være med til at skabe en mere resilient og bæredygtig organisation

Mandag, 9. marts 2015 - 9:00 til Tirsdag, 10. marts 2015 - 16:00

 

– En 2-dages workshop for dig, der arbejder med ledelse, HR eller arbejdsmiljø

Hvilke psykologiske færdigheder besidder mentalt robuste individer?

Hvad er sammenhængen mellem metal robusthed og organisatorisk resiliens?

Hvilke konkrete værktøjer findes der til at opbygge mere resiliente og bæredygtige organisationer?

Som deltager får du indsigt i den nye viden om både mental robusthed og organisatorisk resiliens. De psykologiske færdigheder, der udgør kernen i mental robusthed, gennemgås og beskrives ud fra et organisationsperspektiv. Du får praktiske erfaringer med, hvordan du kan arbejde med at udvikle en mere resilient organisation.

I løbet af denne 2-dages workshop vil vi sammen gennemgå de karakteristika, som i forskningslitteraturen såvel som i praksis, kendetegner en resilient organisation. Kendskabet til disse karakteristika belyses via HR7´s model for organisatorisk resiliens. Modellen bruges til at analysere din egen organisations nutidige, såvel som fremtidige, udfordringer og resulterer i en overordnet plan for arbejdet med organisationens resiliens. Du får således en et konkret værktøj, som du efterfølgende kan arbejde videre med.

Vi præsenterer dig for en række interventioner der er designet til at styrke organisationers resiliens, samt relationen mellem resiliens på forskellige analyseniveauer – individ, gruppe og organisation. Du vil således blive skarpere på at kunne designe interventioner rettet mod jeres specifikke udfordringer og inspireret til arbejdet med at udvikle din organisations resiliens.

Formål med workshoppen er:

  • At gøre dig bekendt med begrebet resiliens og mental robusthed, og hvordan du bringer dem i spil i organisationen.
  • At illustrere hvordan man kan arbejde med individuel og organisatorisk resiliens for at støtte organisationens bæredygtighed.
  • At kunne skabe en evidensbaseret praksis, der er grundet i en gedigen teoretisk forståelse og kendskab til relevant forskning.
  • At blive introduceret til en den individuelle resiliensmodel, og hvordan man med hjælp af denne kan udforme interventioner på individniveau som harmonerer med gruppe- og organisationsniveau.
  • At blive introduceret til en HR7´s organisatoriske resiliensmodel, og hvordan man med hjælp af denne kan udforme interventioner på gruppe- og organisationsniveau.
     

På workshoppen vil vi arbejde med:

  • Miniforelæsninger, hvor resiliens-begreber og deres sammenhæng med teorier om menneskers udvikling på og uden for arbejdspladsen introduceres.
  • Introduktion og afprøvning af modeller og værktøjer.
  • Arbejde med scenarier for udvikling af resiliente organisationer med udgangspunkt i deltagernes cases.

 

Cand. psych. Anders Myszak

 

 

 

Cand. psych. Cristian Lima

 

 

 

Praktiske forhold: 

Tid :

9. og 10. marts 2015
Kl. 9.00 – 16.00 begge dage

Sted:

CEC Konferencecenter | Vesterbrogade 149 | DK-1620 København

Pris:

Kr. 6.499,- KR