Sparring og Supervision

Coachingforløb for ledere, eksperter og projektledere

Sparring og coaching er værktøjer, der hjælper dig med at skabe afklaring så du kan træffe vigtige valg og beslutninger og komme i bevægelse. Formålet er gennem mobilisering af de kvaliteter og kompetencer du allerede besidder, at give øget indsigt i relevante og væsentlige problemstillinger og øge handlekompetencen.

 

Forløbet tager udganspunkt i professionelle, personlige og ledelsesmæssige problemstillinger der er relevante for dig i netop din situation, og vi arbejder intensift med egne kompetencer.

Eksempler på områder der kan bliver adresseret:

  • Evnen til at analysere problemstillinger og dilemmaer og træffe relevante og gode valg
  • Evnen til at tackle konflikter og kommunikere bedre
  • Evnen til at møde komplekse og politiske personlige og organisatoriske udfordringer
  • Evnen til at agere i relationer med andre på forskellige niveauer iorganisationen
  • Karrieremæssige overvejelser på kort og langt sigt
  • Balancen mellem forskellige livsarenaer ex. arbejde og familie

Hvordan foregår det 

Forløbet vil typisk bestå af 6 - 8 sessioner og strække sig over 6 måneder. Vi starter med en indledende session, hvor vi sætter rammen for forløbet. I starten af forløbet vil der være ca. 3 - 4 uger mellem sessionerne og senere op til 6 - 8 uger. Sessionerne kan foregå i The Lime Guilds lokaler: wesselsgade 24 st., 2200 København N, medmindre andet aftales.

Min tilgang

Jeg arbejder med udgangspunkt i din hverdag i den organisation hvor du arbejder. Det vil sige, at jeg arbejder ud fra det professionelle og personlige. Min tilgang er, at der ikke kun er ét svar og én måde at se verden på; men mange som kan give anledning til flere forskellige løsninger. I min bagage har jeg praktisk erhvervs- og ledelseserfaring. Jeg arbejder ud fra konkrete her og nu problemstillinger og tager udganspunkt i modeller og metoder både fra den forretningsmæssige og psykologiske verden

Hvad siger kunderne

Coachingforløbet med Susanne Kandrup har hjulpet mig til at blive bedre til at differentiere folk. Hvordan takler man ikke kun medarbejderne men sine kolleger, sin chef og ikke mindst sin bestyrelse.

Det har også givet mig uvurderlige kompetencer til at tackle de kulturelle forskelle i forhold til min globale rolle. Det har gjort mig opmærksom på vigtigheden af historie - både den enkeltes og de nationale historier der følger personer.

Endeligt har jeg brugt det i forhold til organisationsudvikling og krise håndtering i forbindelse med down sizing og sammenlægninger af organisationer og afdelinger.

Lars Skytte Jørgensen, Vice President, Priduct Centre Boilers, Alfa Lavl tidl. Aalborg Industries

Profil 

For at læse mere om Susanne klik her

Praktiske forhold: 

Kontakt Susanne Kandrup på mobil 23708268 eller send en e-mail på susanne@limeguild.com