Forskningens rolle og udfordringer - diskussionsoplæg

Forskningslandskabet er i hastig forandring, blandt andet fordi nye forskningsområder og ny vidensproduktion kommer til. De skarpe grænser mellem universiteter, uafhængige forskningsinstitutioner og vidensintensive virksomheder og organisationer er ved at forsvinde. Viden og vidensskabelse bliver et stadigt mere centralt element i organisationer, der indtil for nylig blot har været passive forbrugere af viden og forskning.

Hvem sætter dagsordenen i forskningslandskabet, og hvad betyder udviklingen for den enkelte forsknings- og videns producerende institution? Hvordan kan vi designe vores forskning og vidensroduktion, så den skaber mest mulig værdieffekt.

Dette er nogle af de emner Professor Hans Siggaard Jensen kan tale om i et diskussionsoplæg i jeres institution eller forskningsgruppe. Hans Siggard Jensen er professor i videnskabsteori og leder for Skole forskningsprogrammet i Center for Grundskoleforskning på DPU - Aarhus Universitet. Han inddrager sit arbejde som formand for feltet uddannelse i Det strategiske Forskningsråd her i Danmark og i Finlands Akademi, og har mere end 20 års erfaring med udvikling af forskeruddannelse i Danmark og Norge. Han har i perioden 2000 til 2010 været stærkt involveret i udviklingen af professionshøjskolerne bl. a. som medlem af formandskabet for bestyrelsen af professionshøjskolen Metropol da den blev dannet.

Hvis du/I er interesseret i at få Professor Hans Siggaard Jensen til at holde oplæg hos jer, så kontakt Susanne Kandrup på telefon 23 70 82 68 eller send en e-mail til susanne@limeguild.com. Prisen ligger mellem DKK 8.500 og 6.500 ex. moms for et diskussionsoplæg, afhængig af varighed og forberedelse. Et oplæg varer max 2 timer.