Innovation og forskning - forskningsforedrag

Innovation og forskning - forskningsforedrag

Målgruppe

Dette forskningsforedrag er relevant for forskningsafdelinger, forskningsenheder og forskningsledelser i private og offentlige institutioner. Det kan vare mellem 1 - 2 timer inklusive debat mellem foredragsholder og deltagere. Derudover kan det gennemføres i kursusform over 1 - 2 dage. Kontakt Susanne Kandrup på mobil 23508268.

Indhold

Forskningssystemet udvikler sig i stigende grad til at være en del af et større innovationssystem. Vi forsker ikke for at få ny erkendelse men fordi vi mener at ny erkendelse er et vigtigt element i innovation. Der sker en udvikling fra det gamle ”the usefullness of useless knowledge” til ”production of usefull knowledge”. Vi har set det i Danmark hvor Det strategiske Forskningsråd er blevet til Innovationsfonden. Det rejser spørgsmål om sammenhæng og samspil imellem forskning og innovation. Forskning er baseret på metode, og man kan næsten sige at innovation ikke er det. Den gamle kæde fra teoretisk forskning til anvendt forskning, til udvikling og derefter innovation erstattes af nye modeller men også af nye forståelser af hvad forskning og innovation er og hvordan de spiller sammen. Der er et utal af lærebøger og kurser om forskningsmetode, og et stort forskningsfelt om innovation som en central aktivitet i virksomheder. Der er en lang tradition for social og økonomisk teori om innovation – den kendteste Schumpeters opfattelse af innovation som kreativ destruktion. Innovation sættes også i dag i tæt samspil med de to andre centrale begreber i det 21. århundredes kompetencer: kreativitet og entreprenørskab.  Det er derfor vigtigt at få en bedre forståelse af dette samspil imellem den videnskabelige og den innovative aktivitet, ihukommende at den videnskabelige ofte har medført helt afgørende innovationer. Temaet har været centralt ikke kun for økonomer men også for teknologi-teoretikere, og det har været centralt i videnskabs- og teknologi-historie, særligt når disse har fokuseret på samspillet med social og økonomisk udvikling herunder brug af viden i virksomheder.

I forbindelse med udvikling af et kursusforløb til en Doctor of Business Administration (DBA) uddannelse har jeg arbejdet med at give indhold til hvordan man kan arbejde med samspillet imellem innovation og forskning og hvordan forskningsmetode og innovations-udvikling kan forstås og hvordan der kan skabes baggrund for at det kan læres i de sammenhænge f.eks. i forskningsafdelinger, forskningsenheder og forskningsledelser, hvad enten disse er i private virksomheder eller i offentlige institutioner.