Peter Huber

Seniorkonsulent
Peter Huber arbejder med forretnings- og it-arkitektur som samlet kaldes "Enterprise Arkitektur" hos konsulentvirksomheden Strand og Donslund. Han har fokus på at nå frem til den bedste arkitektur indenfor de forretningsmæssige og tekniske rammer - på såvel strategisk og operationelt niveau. Peter har stor praktisk erfaring med strategi, forretningsarkitektur (processer), informationsarkitektur (information og data) og løsningsarkitekturer (principper, use cases, snitflader, integration, systemlandskaber, mønstre) herunder serviceorienteret arkitektur (SOA). Peter har stort kendskab teoretisk og praktisk til de systematiske værktøjer og teknikker indenfor de enkelte områder. Peter har udviklet og undervist på en lang række åbne kurser, seminarer og kundespecifikke uddannelsesforløb indenfor alle de ovenstående emner.