Hans Siggaard Jensen

Professor og Partner
Hans Siggaard Jensen har speciale i forskning, innovation og læring. Han har stor erfaring med forskellige tilgange indenfor sit speciale og er anerkendt som en inspirerende og overbevisende underviser. Hans ekspertise sætter ham i stand til hurtigt at analysere forandringer af høj kompleksitet og foreslå nye måder effektivt at tackle og løse problemer og udfordringer på. Hans Siggaard Jensen er professor og leder for Center for Grundskoleforskning.

Baggrund

Hans Siggaard Jensen er Professor på Aarhus Universitet og medejer af The Lime Guild A/S og er ansvarlig for forskning og udvikling.

Han har arbejdet omfattende med forskning som en vidensskabende proces, og har på baggrund af dette en betydelig viden om innovations- og læringsprocesser, fra både et forskningsmæssigt perspektiv såvel som et virksomhedsmæssigt perspektiv. Hans har været en del af mange store forskningsprojekter i erhvervslivet hvor han har arbejdet med at linke viden og læring til værdiskabelse og opbygning af ekspertise i organisationer.   

Hans har opbygget forskningsinstitutionen Learning Lab Denmark fra 0 til 120 forskere på 5-7 år. Institutionen er senere fusioneret med Aarhus Universitet/Institut for Uddannelse og Pædagogik og udgør nu en stor del af Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet/Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Bestyrelser

Hans Siggaard Jensen er medlem af adskillige bestyrelser, blandt andre: Prolog Development Center - verdensleder i projektering af software for flyindustri, sundhedsvæsen og produktionsindustri. The Kaospilots - et dansk og nu internationalt akademisk program i innovation og forretningsudvikling, og del af School of Business på Aarhus Universitet. Hans er desuden formand for programkomiteen for uddannelse og kreativitet under Det Strategiske Forskningsråd.

Kunder og opgaver

Hans har været hovedbidragsyder til rapporten The Future of Research and The Research Library (se cases). Han stod i spidsen for et nyt innovativt og eksplorativt design for rapportskrivning - en medskabende proces hvor Forskningsbibliotekssektoren var involveret i rapportudarbejdelsen.  

For Aker Verdal har Hans arbejdet med de læringsprocesser og organisatoriske processer der har gjort virksomheden til en af de stærkeste og bedste til at producere olieboreplatforme.